Kalingisi nje uyabulala uElton

Kalingisi nje uyabulala uElton

0 493

NGEZIMANDI zodwa ezilethwa liphephandaba likazulu kusa kwamalanga nanko phela kule iviki lize lengadlangadla yejaha elimajaha mabili elingena kuthintitheke umuhlwa. Ijaha leli liyabulala ngezobulingisi lingena enkundleni kunyakaze yonke inyakanyaka.

Ufuna ukwazi ukuthi kukhulunywa ngani nansi ingxoxo ekhwabithekayo phakathi kukaElton Sibanda (ES) lentatheli yephephandaba likazulu uGladmore Ncube (GN).

GN: Ake usithi fahlafahla utshele uzulu ukuthi waqala nini ukungena kwezobulingisi njalo wagqugquzelwa  ngubani?

ES: Ubulingisi busegazini ngoba vele ukuma phambili kwabantu kufana lokudla isitshwala noma abantu bebanengi kangaani. Ubulingisi ngakuqala esikolo ngisafunda ngingena emncintiswaneni.

Okwangenza njalo ngingene emsebenzini lo yikuthi ngimncane ngangisenelusa ukuthi ngilungisele abantu indlela abakhuluma ngayo ngasengibona ukuthi kungcono ngingene kwezobulingisi ngoba yiwo umsebenzi engiwenelisayo.

GN: Njengoba nje usithi uyayenza linto akutsho ke ukuthi usebenzisana lobani kuyiphi inkampani?

ES: Mina kahle kahle ngingumuntu ozisebenzayo njalo ngiyabhala imidlalo ngiyinike abanye besebenze ngayo.

Okunye njalo ngiyafundisa amaqembu ezikolo ubulingisi. Sengiphathise izikolo ezinengi lapha koBulawayo.

Ngililunga eligcweleyo leCentre for Talent Development (CTD).

GN: Abantu bathini ngomsebenzi wakho, bayawuthakazelela yini?

ES: Umsebenzi wami bayawuthanda kakhulu abantu ngoba sengileminyaka eminengi ngiyenza ngoba izikolo ziyasibiza ezinengi zingibiza ukuthi ngizophathisa abafundi babo.

GN: Lokhe wasebenzayo sulemidlalo emingaki jaha elibanzi?

ES: Sengidlale imidlalo eminengi kakhulu eyinye yakhona sike yaphuma kumabonakude eyinye yakhona ibizwa ngokuthi “Insuku zokucina” eyakhitshwa nguRaisdon Baya. Umdlalo owathokozelelwa ngabantu kakhulu yilo obizwa ngokuthi “The Taking”  lawo wakhitshwa nguBaya njalo.

GN: Njengoba nje usithi uyayenza into yakho akusitshele ukuthi uvame ukusebenzela ngaphi?

ES: Umsebenzi ngomsebenzi omuhle uthakazelelwa ngabantu abanengi ngakho ke siyabhoda ilizwe lonke jikelele.

Kwesinye isikhathi siyahamba emicimbini yeHarare International Festival Arts (HIFA) siyencintisana labantu abavela endaweni ezitshiyeneyo zakuleli.

Okunye njalo ngake ngahamba eSouth Africa ngomnyaka ka2015 emhlanganenwi weSouthern African Arts Education Conference. Emhlanganweni lo ngangimele intsha yaseZimbabwe.

GN: Bunzima bani ohlangane labo emsebenzi?

ES: Ubunzima esihlangana labo kakhulu yikuthi akulabantu abaxhasa imisebenzi yethu ngakho ke sihlangana lobunzima bokuswela imali eyenelayo yokuthi senze imidlalo yethu siyifaka kuma-videos sicine sesidliwa yisikhathi.

Esikufisayo nje yikuthi ngabe uhulumende uyasiphathisa ngemali ukuze sisebenze ngesikhathi njalo sethulele abalandeli umsebenzi omuhle kakhulu abazawuthenga labo bekhululekile.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply