‘Fuyani inkomo zenyama, zilenzuzo’

‘Fuyani inkomo zenyama, zilenzuzo’

0 674
UMnumzana Auston Mavuru

Thokozile Mbedzi
ABALIMI  bakhuthazwa  ukufuya inkomo zenyama ngoba umlimi elakho ukuthola inzuzo enhle ngemva kwenyanga ezingu-18 nje kuphela.

Kubikwa umlimi ulakho ukuthengisa inkomo zenyama nxa sezilomnyaka lengxenye.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Auston Mavuru ongumgcinisihlalo epulazini leZondo Beef Masters  eNtabazinduna uthe inkomo zenyama ziyaphangisa ukunika umlimi inzuzo njalo lenyama yazo yiyo ithakazelelwa nguzulu wakuleli kanye labakwamanye amazwe ngoba iyabe ingeyohlonzi lwaphezulu.

“Inkomo zenyama zilethela umlimi inzuzo masinyane ngoba ngemva komnyaka lenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha umlimi ulakho ukuqala ukuzithengisa.

“Ngikhuluma nje inkomo lezi zilomnyaka lenyanga ezinhlanu kusiya kusithupha ngoba yizo ezifunwa nguzulu. Inyama yenkomo lezi ngeyohlonzi oluphezulu njalo laphandle kwamazwe yiyo abayifunayo,” kutsho uMnu Mavuru.

“Lapho sifuya inkomo zenyama siqala zingamathole nxa zingazalwa,  umlimi akumelanga asenge onina.  Kumele ziyekelwe zizimunyele nje kuphela nxa sezisekela ukumunya kumele zihle ziqale ukunikwa ukudla zisezibayeni noma ukudla kufakwe endaweni lapho ezinathela khona amanzi kulabo abalamapulazi amakhulu ezenelisa ukuba zizibhodele.

UMnu Mavuru uqhubekele phambili esithi inkomo lezi ziyabe zilokhu zilamazinyo ochago yikho nje beziqakathekisa kakhulu.

“Inkomo ezilamazinyo ochago thina sithi kazilamazinyo yikho nje ziyabe zibhalwe u “zero”.

“Inkomo lezi nxa zinje zithengwa ngemali ephezulu ngoba inyama yazo ibuthakathaka,” nguMavuru lowo.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi basukumele phezulu bangene kubhizimusi le ngoba ilenzuzo.

“Ukufuya inkomo zenyama kulenzuzo enhle kakhulu ngemva kwesikhathi esifitshane njalo abalimi bakhululekile ukudinga ulwazi ngokufuya inkomo lezi kwabeVerterinary ukuze kuthuthukiswe isibaya selizwe,” kuphetha uMnu Mavuru.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply