Ziyingozi izilonda zemlonyeni embuzini

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Ziyingozi izilonda zemlonyeni embuzini

uMthunywa

Musa Janga
ABABONA ngempilakahle yezifuyo abeVeterinary Services sebexwayise abalimi abafuya imbuzi ukuthi baqaphele umkhuhlane wezilonda zemlonyeni ezifuyweni zabo ngoba ungabathintithela isibaya njalo ulakho ukuthi usuke ebantwini usiya ezifuyweni.

Kubikwa umkhuhlane wezilonda lo obizwa ngokuthi yi-Contagious Ecthyma kodwa ujwayeleke ngokuthi yi-orf uyingozi kumpilakahle yezifuyo.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Khulekani Sibanda weVeterinary Services ubike ukuthi umkhuhlane lo ubonakala ngamathumba emlonyeni wembuzi okwamalanga amane kusiya kwayisitshiyagalombili phambi kokuba kube yizilonda.

Izilonda lezi zilokubonakala kwezinye indawo zomzimba njengebusweni, endlebeni, emakhaleni kanye lenyaweni.

“Umkhuhlane we-orf uqala angathi ngamathumba kuthi ngokuya kwesikhathi kutshintsha kube yizilonda zigcwale umlomo wembuzi njalo izilonda lezi ziphinde zibonakale lakwezinye indawo emzimbeni wembuzi,” kuchaza Dkt Sibanda.

Uqhubekele phambili uDkt Sibanda esithi ukuze umkhuhlane lo uvikelekele kumele kwehlukaniswe imbuzi ezilomkhuhlane lezingela, lokhu kuzenza ukuthi zingathelelani.

Uthe kumele izibaya zembuzi zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba umkhuhlane lo ungavele ungene kunzima ukuwuqeda.

“Ukwelapha umkhuhlane lo kusasenzima ngoba imithi ekhona ayiwuqedi kodwa iyehlisa ubuhlungu ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi bengabona izifuyo zabo seziphuma amathumba emlonyeni babone abeVeterinary Services ukuze bathole usizo masinyane njalo izibaya zembuzi zihlale zihlanzekile”, kuchaza uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda ubuye waveza ukuthi umkhulane we-orf awubambi imbuzi kuphela kodwa lezimvini wejwayelekile.

“Umkhuhlune lo uyingozi kakhulu kumazinyane ngoba acina esehluleka ukumunya okwenza ukuthi angakhuli kuhle acine esifa,” kuphetha uDkt Sibanda.

Share This:

Sponsored Links