Ziwomile indlamanzi kuWorld Cup

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Ziwomile indlamanzi kuWorld Cup

uMthunywa

ZIVULIWE inkundla zenkezo yeWorld Cup kodwa abalandeli bayakhonona.

Izizatho zokukhalaza kwabo zivele ekuthini kulumkhosi oseQatar, abajabuli ngendlela abajwayele ngayo.

Le kubikwa yiWorld Cup engakaze ibonakale kumbali yenguqu.

Kukhala indlamanzi ngoba uhulumende weQatar walile ukuthi kunathwe utshwala enkundleni.

Kweminye imncintiswano edluleyo, bekuvunyelwa njalo ukunatha utshwala kulisiko lababukeli.

Imbiko ephuma eQatar iveza ukuthi akula ngitsho imbodlela yotshwala edlula ebhoda.

Lokhu sekuvuse ulaka kwabanengi lakumankampani athengisa utshwala asekela inguqu.

Ukuvalwa kotshwala akuqalisi kuWorld Cup. Inhlanganiso yeFifa yake yazama ukuvala kwehlula.

Ngomnyaka ka2012, owayengunobhala walinhlanganiso uJerome Valcke wezwakala esithi: “Utshwala buyingxenye yeFifa World Cup, ngakho siyabuvumela”

Konke lokhu kutshintshiwe eQatar.

Ukunatha utshwala eQatar kuyabophisa njalo kuhlawuliswa imali engange $800. Ozama ukubuthengisa ngudlu engaya ejele iminyaka emithathu.

Okunye okungavunyelwayo kuWorld Cup eQatar kubalisa:

Ukweyisa ukholo lwesi-Islam

Ukholo lwesi-Islam ludumile eQatar. Umuntu otholakala esola kumbe echothoza ukholo lolu uyabotshwa, ngokutsho kogatshwa lwe-State Department.

Kubikwa njalo abalandeli benguqu yeWorld Cup kumele bananzelele bengatshaphazi isiko leli ngokuletha ezabo inkolo.

Akudliwa inyama yengulube

Ngaphandle kokuvalwa kotshwala, inyama yengulube ayivunyelwa eQatar.

Khuluma unanzelela

Ukukhuluma umuntu engazange akhethe amabala ngakho konke akuthola eQatar kulakho ukuletha izijeziso. Lokhu kugoqela ukuxhumana ebulenjini.

Ukuya emacansini

Okwakuqala, izitabane azivunyelwa. Ukuya emacansini lomuntu otshadileyo kuletha izijeziso ezibalisela ukuvalelwa ejele inyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka eyisikhombisa.

Lo ongahamba eQatar ezithwele kuzamele atshengise isithupha somtshado.

Ukukhipha izikipa lakho akuvunyelwa

Kujwayelekile ukuthi abalandeli bathabe bedlulise uma iqembu labo linqoba, becine bekhiphe izikipa. Lonyaka eQatar akuvunyelwa lokhu.

Loba kutshisa ngalesi isikhathi somnyaka kulindawo, ababukeli bemidlalo bacetshiswe ukuthi benqabele ukukhipha impahla.

Nxa uhamba esitaledeni, kumele ugqoke impahla ezavala amahlombe, isifuba, isisu lamadolo.

Share This:

Sponsored Links