Zingaphela du izikwelede zeBosso ngempelaviki

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Zingaphela du izikwelede zeBosso ngempelaviki UNodumo Nyathi

uMthunywa

Sikhumbuzo Moyo
IQEMBU leHighlanders lilakho ukube selibethwa ngumoya ngoLwesihlanu lingasela ngitsho lesisodwa isikwelede esibhalwe emhlane.
Lokhu kuvezwe nguMgcinisihlalo wabasekeli beBosso onguye njalo okhankasela ukuthi kuqedwe izikwelede zeqembu, uNodumo Nyathi.

UNyathi uqhuba umkhankaso kunkundla zokuxhumana zakulezinsuku zeFacebook kanye leTwitter lapho osokutholakale imali edlula i$400 000 ngenyanga kaNkwenkwezi loNhlangula, osekwenze iBosso yasala lesikwelede se$462 000 sisuka ku-$862 8688.

Ngemva kokunika inkokheli zeqembu lezwe lonke i$400 000 ku50 Robert Mugabe Way, uNyathi ukhethe ukuthi inyanga yonale isiyaphela isikwelede seBosso sesiphelile.

Umkhankaso weGofundme usabalala kuFacebook, kukanti labo abafisa ukuphathisa labo balakho ukuthumeza imali emabhukwini ebhanga avulwa eZimbabwe lakweleSouth Africa.

“Ngithanda ukubonga wonke umuntu ophathise kumkhankaso lo. Ngemva kokukhangela lokhu esesikutholile okwakhathesi, ngiyajabula ukuveza ukuthi ukuqeda isikwelede seBosso kungenzakala inyanga kaNtulikazi isiyaphela.

“Sidinga imali engaba yi-R40 000 ukuqedisa isikwelede seHighlanders FC. Nxa singathola abesilisa labesifazana abangu-400 emhlabeni wonke jikelele abangasinika iR100 kumbe iUS$6, singaqedisa isikwelede seBosso inyanga kaNtulikazi iphela,” kuloba uNyathi ebulenjini.

NgoLwesibili uNyathi ukhumbuze amalunga eBosso, abalandeli ukuthi kungafezeka ukuqeda isikwelede kusiyafika impelaviki, ikakhulu nxa enanzelela abantu abaphendule umlayezo wakhe ngesikwelede lesi.

“Abantu abedlula i20 000 bawubonile umlayezo lo. Ngobusuku nje singasiqeda isikwelede, kodwa impilo kayinjalo. Isingifundise ukuzehlisa, ukumela lokho okukholwayo kanye lokusebenza nzima ukuze omunye umuntu akukholwe.

Phezulu kwalokho ukwenza izinto sobala lokuba lesibopho kubalulekile. MaBosso Amahle kasiqediseni umlandu. Singama ndawonye singasiqeda isikwelede. Kanti wena ulindeni, izenzo kungemazwi,” kuloba uNyathi.

Share This:

Sponsored Links