Uncategorized

Yisi maye-maye ngeqembu leWhatsApp

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Yisi maye-maye ngeqembu leWhatsApp uInspector Abednico Ncube

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

AMAPHOLISA edolobheni lako-Bulawayo asexwayise labo abahlukuluza abanye ebulenjini i-cyberbullying ukuthi kulicala elikhulu njalo balakho ukubotshwa ngoba besephula umthetho.

Isixwayiso lesi sethulwe kulandela ukusungulwa kwama-Whatsapp group amabili athi: Byo Men Exposed le Byo Women and Men Exposed ngenjongo yokuveza imfihlo ngokungathembeki kwabathetheneyo emitshadweni yabo. Ama-group la abeselabantu abedlula i-1 000.

Isikhulumi samapholisa koBulawayo uInspector Abednico Ncube uthe i-cyberbullying licala, njalo abasunguli bama-group lawa bangabotshwa ngoba bephule umthetho.

“Labo abathintekileyo ngalesi senzo bavunyelwe ukuyamangala emapholiseni aseduzane labo ngoba i-cyberbullying yikhonokho ukuthi abantu bathumelane imifanekiso yabanye abantu bengavumelananga labanikazi baleyomifanekiso.

“Kugoqela njalo lokuthumelana imfihlo zabanye abantu bona bengakwazi. Nxa abantu befuna ukuchwayisisa ngendaba zomjolo kabakwenze ngendlela eziqondileyo ezizwisisekayo njalo kulandelwe umthetho. 

“Kungenzeka ukuba kulemitshado esibhidlikile ngenxa yalokho okuthunyelwe kuma-groups lawa,” kuchasisa uInsp Ncube.

Kuvele ukuthi abaqala ama-group la bagoqela u-Chubby Nigga, Gudo lo R all, abasebenzisa inombolo ze-Zimbabwe besokusithi uMandla Mpofu osebenzisa inombolo ze-South Africa. Ama-groups asungulwe ngoLwesibili ngehola lesibili emini, njalo imithetho yakhona ibisithi, asilweli amadoda kodwa sidinga iqiniso njalo nxa ekhona ocabanga ukuthi nguye yedwa kumkakhe  kathumele imfanekiso yakhe, njalo okwenzakala lapha kuphelela lapha.” 

Abasunguli bama-groups lawa bebethumela ama-screenshots abantu abatshiyeneyo belabantu babo, abanye njalo bebetholakala besemathandweni labantu abatshiyeneyo. Bekufakwa lama-voice notes abantu asebethintekile ngalesi senzo. Abanye abalandeli bama-groups lawa baxwayiswe ukuthi bazamangalelwa emapholiseni. 

UInspector Ncube uphethe ngokuthi labo abasungule ama-groups lawa kumele bazwisise ukuthi bakhona abanye asebengalahlekelwa zimpilo zabo, sokuxatshwana ezindlini.

“Abantu lokhe bebuya ukuzomangala emapholiseni ngendaba yama-groups lawa lange-cyberbullying. Ngakho ke i-Cyber Security and Data Protection Act (Chapter 11:22) of 2019 ichaza ukuthi kulicala njalo yikwephula umthetho ukuthumela umlayezo, lemfanekiso yomunye umuntu ngaphadle kwemvumo yakhe, ngenhloso yokwethusela, ukuhlukumeza lokwesabisa. Lokhu kulicala elikhulu,” kuphetha uInsp Ncube.

 

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds