Uncategorized

‘Yireza’ kubafundi umbalisi . . . Uthengisa imiklomelo ngocansi

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
‘Yireza’ kubafundi umbalisi . . . Uthengisa imiklomelo ngocansi

uMthunywa

Thokozile  Mbedzi

KULOMBALISI wesikolo seBuvuma eGwanda omangalise abazali endaweni le kulandela ukuvela kwembiko yokuba udlwengule omunye umfundi okubanga likaFomu 2, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Kuzwakale ukuthi umbalisi lo, uLeo Hobane obenguSports Master esikolo seBuvuma Secondary wenze ihlazo leli ngesikhathi evela kumidlalo yezikolo labafundi bephakathi kweganga.

UMthunywa uzwe ukuthi umfundi lo oleminyaka engu-14 wahlukuluzwa ngumbalisi lo mhlaka 7 Nhlangula ngehola lesificamunwe munye ebusuku.

Kucatshangelwa ukuba umbalisi lo wathi eqeda ukuhlukuluza umfundi lo wamlaya ukuthi angathi vu ngodaba lolu ngoba angakwenza lokhu uzanyamalala loba uzalimala ngoba ulezinto ezizamkhangela azazithuma.

Kubikwa wangezelela wathi angakwenza lokhu uzamenza athole imiklomelo ephezulu kusifundo sakhe kanye lakwezinye  izifundo.  

Iphephandaba likazulu lixhumane lesinye isakhamizi sakulindawo  okuthiwa nguNkosazana Kimoni Sebata oveze ukuthi umbalisi lo usetshayanise abafundi amakhanda esikolo ngoba kunengi akwenzayo kunyathelelwa phansi.

“Sekukanengi umbalisi lo ehlukuluza abafundi kodwa kumbambathwa ngiyababonga abazali balumtwana abahambise udaba lolu phambili. Kunengi okufika endlebeni zethu kodwa kuvalwe kungakhulunywa. 

“Usephambanise impilo zabantwana abanengi lapha esigabeni. Umbalisi kumele avikele abafundi.

“Abantwana abanengi ubebahuga ngokuthi uzabanika imiklomelo njalo abakhulumele labanye ababalisi ukuze bapase kambe kuyini khonokho angithi yikubulala ikusasa yabantwabethu,” kutsho uNkszn Sebata.

Omunye umfakazi oqotho laye ongathandanga ukuba avezwe igama lakhe uthe kunengi okuphanjaniswayo esigabeni ikakhulu esikolo kodwa kungungunwa.

“Ngezwa udletshana lokuba kulomfundi okuFomu 2 owabanjwa iganyavu ngomunye wababalisi beSecondary kodwa izikhathi ezinengi indaba ezifana lalezi ziyanyathezelwa ziphelele emoyeni nje,” kutsho umfakazi lo.

Umzali womntwana owahlukuluzwa ngumbalisi uHobane ebuzwa ngodaba lolu uvumile wathi liqiniso njalo sewahambisa umntwana esibhedlela lokhu eselatshwa.

“Kukhanya kaqalisi umbalisi lo ukuhlukuluza abantwana abangamantombazana, ngoba uke wahlawuliswa ngabanye abazali. Lakimi bebefuna ukungihlawula ngoba batshitsha kwaze kwaba kathathu kodwa kuhambo lwabo lwesithathu ngathi kababuye laye azozikhulumela akwenzayo. 

“Yikho ukunyamalala kwakhe esebaleka sebebona ukuthi kangivumi ukuba ngilandele ingqondo zabo zokuvala icala likhulunyelwe emakhaya lingayanga emthethweni. Umbalisi lo umkhuba wakhe ubusumubi kakhulu ngoba usesiphambanisele impilo zabantwabethu. Umthetho kumele ulandelwe ajeziswe,” kulandisa umzali lo.

Kucatshangelwa ukuba umbalisi lo wake wathathelwa umdududu njengembadalo yelinye njalo icala lokuhlukuluza umfundi.

UMqondisi wezemfundo esabelweni seMatabeleland South uMnumzana uLifius  Masukume ebuzwa ngodaba lolu uthe kakalutholi ewofisini yakhe.

“Udaba okhuluma ngalo olombalisi owahlukuluza umfundi kalukafiki ewofisini yami kodwa kwake kwaba lomunye umbalisi owephula umthetho ngendlela efanayo wajeziswa.

“Umbalilisi lo kasekho emsebenzini ngakho loludaba ngizaluphenyisisa ngoba kumele ludlule kwezinye ingatsha zethu  ezemfundo andubana lufike kithi. Lakho kuba kuhle nxa solulotshiwe kumaphephandaba ngoba kuzaphathisa njalo ekudingisiseni  udaba lolu,” kuphetha uMnu Masukume. 

Share This:

Sponsored Links