Yinala yodwa nge-crop rotation

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Yinala yodwa nge-crop rotation

uMthunywa

Musa Janga
Ukulima isilimo sinye isikhathi eside emhlabathini munye kuyingozi ngoba kubangela ukuthi umlimi acine elesivuno esiphansi.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Siphilisiwe Moyo ongumlimi ubike ukuthi abalimi balakho ukuzitshayela inala nxa bengehlukanisa izilimo abazilima emasimini abo.

I-crop rotation yindlela yokulima izilimo ezitshiyeneyo umnyaka ngomnyaka endaweni eyodwa njalo lokhu kugcina umvudiso womhlabathi okwenza izilimo zikhule kuhle.

“Akusilocebo elihle ukulima isilimo esifanayo endaweni eyodwa isikhathi eside, kumele kutshintshaniswe izilimo ukuze umhlabathi ugcine ukudla kwawo,” kuchaza uNkszn Moyo.

Ubuye wathi i-crop rotation iyanceda izilimo ukuthi zingahlaselwa yizibungu.

“Kulezinye izibungu ezivele zithanda umhlobo wesilimo othile ngakho umlimi engabe ephindaphinda ukuhlanyela isilimo lesi uyabe esesenza ukuthi zibe lokhe zibuya kodwa ungatshintsha isilimo kuyasiza ukuthi izibungu lezo zibaleke.

“Okunye njalo ukulima isilimo esisodwa isikhathi eside kwenza umhlabathi ubesengozini yokukhukhuleka ngakho i-crop rotation iyancedisa ekuvikeleni ukukhukhuleka komhlabathi,” kulandisa uNkszn Moyo.

Uqhubeke elandisa esithi: “I-crop rotation iyancedisa ukuthi umhlabathi wenelise ukugcina amanzi. Ungalima isilimo esisodwa isikhathi eside umhlabathi ucina uwoma ungenelisi ukuthi ugcine amanzi ngakho i-crop rotation iyaphathisa umhlabathi ekugcineni amanzi.

Uphethe ngokuthi abalimi bengalima ngalindlela bazabona bethola isivuno esihle kuzilimo zabo.
“I-crop rotation yintshantshu ekuthini umlimi atshaye inala,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links