Uncategorized

Yikho okungabakhwenyana lokhu?

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
Yikho okungabakhwenyana lokhu?

uMthunywa

EMPILWENI kulabantu abalokunyaza abanye, loba umuntu wakhona engakwazi ekubona okwakuqala uvele akucubungule akuqede. Khona angadelela indlela oyabe ugqoke ngayo umane akubone njengomuntu odubekayo.

Ngikhumbula kwelinye ilanga ngangicelwe ngumngane wami ukuthi ngibe lidombo lakhe sasuka sibane sihamba ngemota yohlobo lweDatsun 120Y.

Saqonda koyise omncane kamakoti basamukela kuhle.

Izihlobo zabikelwa ukuthi abakhwenyana sebefikile sekungabuthanwa endlini kuqale ingxoxo zamalobolo. Kwafika ubabakazi wakhona owayengusomabhizimusi, evela edolobheni ehamba ngemota yohlobo lweBMW 7 Series wakhangela imota yethu wathi esedlula exhibeni lapho esasihlezi wezwakala esithi, “Yikho okungabakhwenyana kwakhona lokhu?”

Sonke sakhangela sahlekela phansi ngoba kobabazala kungabangwa msindo.

Inhlahla imali sasiphethe eyayisenela konke okwabizelwayo sakubhadala singakhalazanga kangako.

Ukugqoka sasigqoke kuhle sibili loba kuthiwa ogidayo kaziqakezeli kutsho ukuthi wayesola uhlobo lwemota yethu.

Layo imota sathi sesihamba yaqala yala ukuvuka, ngiyabona emoyeni wakhe uyisekazi wakhonona ethi ngivele ngatsho, sahamba sixoxa ngaye lumama ngoba phela ukwala ukuvuka kwemota isifuna ukufuqwa yaphinda yengezelela unyazo.

Bakhona abantu empilweni abathi bangazibona bengcono sebebona abanye abantu engani yibunyonyo abangabunyathela babuhlifize kungabindaba zalutho.

Bakhohlwe ukuthi iminwe kayilingani njalo uNkulunkulu usipha ngendlela ezitshiyeneyo. Nxa lawe ugcwele ngomoya wokweyisa abanye abantu cela uMdali akusindise ngoba umuntu ngumuntu ngabantu.

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links