Yelaphani izilonda zezifuyo

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Yelaphani izilonda zezifuyo

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo kazilazilonda ngoba ziyingozi njalo zingabangela ukuthi zife.

Izilonda lezi zihlasela izifuyo ngemva kokulunywa yimikhaza ikakhulu ebomvu evame ukubakhona ngesikhathi sezulu ngoba ihlala etshanini.

Intatheli ibikelwe ukuthi okwenza izilonda lezi zixhwale yikuthi ngesikhathi sezulu kugcwala impukane okwenza inhlamvane zande ngamandla kungakho abalimi kumele badibhise inkomo zabo ukuze zihlale ziphephile.

UMnumzana Mandisa Mlotshwa ongumlimisi ePlumtree ukhuthaze abalimi ukuthi badibhise izifuyo zabo phose kabili ngeviki ukuze benqabele izilonda lezi.

“Abalimi kumele bebone ukuthi izifuyo zabo ziyadibha phose kabili ngeviki. Lokhu kuzaphathisa ukuthi imikhaza ingazidli zicine sezisiba lezilonda.

“Nxa kuthe kwenzeka ukuthi zibe lezilonda lezi, abalimi balakho ukusebenzisa umuthi okuthiwa yi-exit kumbe ipetrol ukuzigezisa lokubulala inhlamvane.

“Ngesikhathi sezulu umlimi kumele abone ukuthi inkomo zakhe ziyavalelwa nsukuzonke. Lokhu kuzaphathisa ukuthi benelise ukubona nxa kulenkomo ezihlaselwa yizilonda,” kuchaza uMnu Mlotshwa.

Ubuye njalo wakhuthaza abalimi ukuthi babone ukuthi amathokazi alamabele awavuvuki imbele ngoba imikhaza ilakho ukuyivuvukisa.

“Amathokazi amanengi alakho ukuthi avuvuke imbele engalunywa yimikhaza le okwenza ukuthi isifuyo sicine sicuba.

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi abalimi kumele bavuvuzele izifuyo zabo umuthi emehlweni ngoba ngesikhathi sezulu kugcwele izibungu zamehlo ezenza ukuthi inkomo icine ingasaboni kuhle kumbe sisiba yisiphofu,” kuphetha umlimisi uMlotshwa.

 

Share This:

Sponsored Links