Yasuka Yahlala!

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Yasuka Yahlala! UFish F McSwagg

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu

KULIVIKI sizathinta ngemisebenzi yabaculi abathathu, uNkosi oseSwaziland, uFish F McSwagg kanye lengoma entsha kaMadlela Skhobokhobo eloThemba Boyoyo Ncube.

Idlalade lika Fish uOceans of Ndaramu Trap, kukhanya seliseduzane.

UFish F McSwagg usesungule eyinye njalo ingoma eluluju ekhuluma ngomphakathi lokuhlukunyezwa kwabesifazana.

Lingoma uIndaba Kabani, incoma ubuhle babesifazane njalo uhamba loMsizKay kulingoma. Babuka ubuhle bamantombazana njalo bebuza ukuba kwenziwa yini ukuba abantu babe lomona wokuhlukumeza abesifazana.

Bathinta ngenhlupho zenhliziyo engomeni efanayo, uFish ukhuluma ngokuba uthando lwakhe lomculo lomsebenzi  wakhe kumphambanisela ubudlelwano lomuntu  wakhe osecabanga lokumtshiya ethi kaboni mpumela emsebenzini wakhe.

Uthi loba kunjalo uzaqhubeka elokhe esebenza gadalala aze aphumelele kwezomculo. Kukhanya ukusebenzisana kwamadoda la kuhlala kukhipha imitshoko yezingoma, omunye engahle aphange ukukhumbula ingoma uMaqondana, abayenza bobabili njalo ithinta ngezenhliziyo bedinga omaqondana benhliziyo zabo.

Indoda yehloka uMadlela Skhobokhobo usephendukile leyinye njalo ingoma uCelebrate. Kulingoma uhamba loThemba Boyoyo Ncube  odume kumculo weRhumba ngensuku zakhe leMokis Connection.

UDlam Dlam kulingoma uyazikholisela ethakazelela uBoyoyo lobungcitshi bakhe ekatalini. Kulingoma uDlelas ukhuluma ngokuba  kumele sifunde ukukhuthaza abantu bakithi singakaqali ukubabaza abaphandle.

Kuhle ukuba umuntu athakazelelwe esaphila, njalo bayatsho engomeni ukuba abantu bakuthakazelela ngcono nxa uphezulu. Lingoma iphume ngeviki edluleyo konke levidiyo yayo eyenziwe ngu Umqaliwendaba Films. 

Kesiyeqele ngale komgcele, silunguze eSwaziland lapho esithola khona inzalo yasekhaya uNkosi owayedume leHarmonic Rythms, abasisungulela ingoma uSebenza ngo2015.

UNkosi usungule ingoma yomdumo weHouse ethiwa nguSive Esimnyama, lingoma iculwe ngeSiSwati lesiZulu esebenzisana loParcel owakhonale  eSwaziland.

Lingoma ikhuluma ngokumanyana kwezizwe zabensundu, njalo ikhuthazwe kakhulu yizehlakalo zenzondo  ze-Afrophobia  ezenzakala emzansi Afrika.

Umbiko walingoma wona ukhuluma ngokubambana kwamaAfrika lokuthandana singabantu banye. UNkosi uthi ulesifiso sokubona umculo wakhe ungena eNingizimu leMzansi Afrika lemhlabeni jikelele. Uthi ingoma yakhe bayamukele kuhle njalo usebenza ezinye ezizaphuma ngemva kwesikhathi.  

Siyabonga usekelo lwenu maviki onke, lingadinwa lanini, ukwanda kwaliwa ngabathakathi. Size siyebonana kuviki ezayo. Libe lempelaviki elitshukela!

Share This:

Sponsored Links