#YAFI-ka iKhisimusi!

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
#YAFI-ka iKhisimusi! URockie DouB

uMthunywa

Idlalade: #YAFI (You Asked For It)
Umculi: Rockie Doub

Vusumuzi Ndlovu
UROCKIE DouB usungule idlalade lakhe leEP elilengoma ezilitshumi u#YAFI, ngemva kwesikhathi elisebenza leCertified Records. Umdumo okudlalade leli yi-Sgubh’Kwela umsindo ohlanganisa i-hip-hop, i-kwaito, i-jazz leSintu ehamba labo Phanas, Silola Mkhonto becindezela umsebenzi wabo khonapha koBulawayo.

Sikutshayela ihlombe ngokukhethwa kumaSkyz Metro Awards.

UNo More usungula yonke into ku #YAFI. Ikhuluma ngempilo yentsha ezidlela ubutsha, efunga ukuthi ababuyeli emuva lapho abasuka khona. Ukhomba ukusukuma lokukhula njalo egcina ubutsha bakhe engomeni zakhe. Ku-Whats the Word, ufunga ukuqhubeka esebenza loba abantu belomona. URockie kulumsebenzi usebenze labaculi asukume labo eqala umculo njalo bengabangani kungakangeni lumculo.

Kungoma uDjango, udibana loKBrizzy odume ngoDiablo. Lapha bazikhulumela ngomswenko (ukuceca) befanisela lomlingiswa uDjango ngendlela abagqize ubucwebe. UKBrizzy ubonisa amabala kulingoma njalo exhasa uRockie ngokufaneleyo. Ku-Isono Sami bayadibana njalo bevuthisa umlilo wes’gubhu sabo nxa behlangene besenza abakwenza ngcono.

Ku-Your Mama, ubeka indaba yakhe ibesobala ngothando lwakhe kuntombazana wakhe emchazela ngengxoxo abe layo lonina. Uxoxa loninazala wakhe ebika indaba zamalobolo lomtshado, ngoba yena ungene ngenhliziyo waphelela njalo uzimisele ukuya phambili ngaloludaba. Ku-Hillsides ukhuluma ngokungathembeki kwabantu ezigamekweni zempilo, uchaza ukuba nxa impilo iqhubeka abanye abantu ngeke uphutshe labo lolohambo lwempilo.

Uphinde asithathe asibisele emuva ngesikhathi ekhula kungoma u-“90s”. Lingoma idumile emsakazweni njalo yenziwa ngumkhandingoma uLarynx weCerified Records. Ngezikhathi zama-90s kuke kwaba lengoma ezahluphayo abaxoxa ngazo njalo lokugqoka okwakuhlukile kulakhathesi. Kulingoma bakhuluma ngomcimbi abawenzayo bebuyela kuma90s, njalo bexoxa ingxoxo zengoma ababekhula bezilalela ehambisana loJay-Dumza, uVic-Jita lontombazana uLuchi Shiki.

Ku-Nkosi Sikelela, uPhanas usebenzisa ithalenta lakhe ekhanda ingoma njalo ehlabela exhasa umsebenzi lowu. UFrost laye usekela ngokufanayo kuTop Thokozile, ebonisa ubuciko bamagama lengoma exhasa ngokupheleleyo. USilola Mkhonto uphetha msebenzi we #YAFI ngengoma uWalking Away, ecabanga ukuthatha ikhefu efaka ifutha ngemota yakhe.

Siyabonga babali ngosekelo maviki wonke, iNkosi ibusise njalo iliphephise ebubini bonke kulinyanga lekhefu elizayo njengoba okhekhe sebevalile izikolo. Sizadibana kuviki elizayo bakwethu!

Share This:

Sponsored Links