Uncategorized

Welapha ngofudu

11 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Welapha ngofudu UFezile Qhamba lesangoma uThembinkosi Mdingi kanye labofudu eSiyanyazela ePhilippi

uMthunywa

UTHEMBINKOSI Mdingi oyisangoma uthi ofudu bakhe baxotsha imimoya emibi njalo bayelapha.

Isangoma lesi esileminyaka engu-51 njalo sidabuka ePhillipi, eCape Town kweleSouth Africa sibikele intatheli ukuba nxa ofudu baso bangafa siyabomisa besesisenza umuthi olamandla esiwunikeza abantu.

Angibabulali ofudu bami, ngiyalinda bazifele besengisenza umuthi. Babengu-8 kwafa ababili kuminyaka emibili edluleyo, khathesi ngisele labangu-6.

UMdingi uthi banengi abantu abafika kuye bethwele imimoya emibi kodwa ofudu bakhe bayamvikela kikho konke okubi.

Uthi usebenzisa ofudu laba ukuze akhulume labaphansi.

“Ngiyenelisa ukukhuluma labaphansi ngisebenzisa ofudu bami. Kabakhulumi kodwa ngiyenelisa ukukhangela indlela abaziphatha ngayo ngihle ngazi ukuthi abaphansi bathini.”

Uthe ufudu omdala uleminyaka engu-10 kulandelwa ngoleminyaka engu-8.

“Ngaqala ngilabofudu ababili basebezala abanye. Ngabathola egangeni,” utsho njalo.

Uthe ubanika imibhida ikakhulu ikhabitshi kanye lamanzi amanengi.

Uphinde wachothoza abantu ababulala ofudu nxa behlangana labo.

“Ofudu bazinyamazana eziligugu. Bayangivikela lami ngokunjalo ngiyabavikela ngaso sonke isiskhathi,” kuphetha uMdingi. —Ubulembu

Share This:

Sponsored Links