Uncategorized

Welapha ngeWhatsapp umphurofethi

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Welapha ngeWhatsapp umphurofethi Musawenkosi Vundla

uMthunywa

Ethel Ncube
KULOMPHUROFETHI weChinotimba eVictoria Falls osezakhele udumo nanko phela welapha njalo usiza abantu kunkinga zabo ezitshiyeneyo esebenzisa inkundla zokuxhumana okwenza abantu bamthakazelele ngoba inengi labo lithola usizo liphandle kwelizwe.

UMthunywa kuliviki uxhumane lomphurofethi lo uMusawenkosi Vundla owazakala kakhulu ngokuthi “Thwasa loDumo” emsebenzini wakhe wokwelapha.

Musawenkosi Vundla

Umphurofethi lo uchasise ukuba yena usebenzisa isiNtu kanye lokweSonto ekwelapheni kwakhe.

Ekhuluma lentatheli uThwasa loDumo uveze obala ukuba yena usebenza njani.

“Mina ngaqala lumsebenzi ngomnyaka ka2016.

Ngiphathisa kakhulu labo abangatholi inzalo, abalesifo semvukuzane, abafuna ukuphendukisa izithandwa zabo, abafuna ukulungisa imizi yabo, abafuna ukuqinisa amabhizimusi abo labafuna ukuphendukisa impahla etshontshiweyo.

“Banengi abangazwisisiyo ukuthi ngisebenza njani.

Kodwa kulula nje, ngisebenzisa isiNtu ngiphinde ngisebenzise okweSonto.

“Umuntu engabuya elohlupho ngiyamthandazela ukuze ngibone uhlupho lwakhe.

Ngemva kokumthandazela ngiyatshelwa ukuba kumele ngisebenzise izihlahla zesiNtu kumbe imithandazo.

Engikuchazayo yikuthi mina ekuthandazeni kwami yikho lapho engitshengiswa khona ukuthi usizo lomuntu lusesiNtwini kumbe emkhulekweni,” kubika uThwasa loDumo.

Uqhubekele phambili waveza ukuba yena umango awuvimbi umuntu ukuthi athole usizo.

“Loba ukhatshana okunganani olwami usizo uyaluthola.

Okwenzayo yikungena kuWhatsapp uthumele ibizo lesibongo kumbe lomfanekiso wakho nxa kuvuma, ngemva kwalokho sengithandaza sengikubikela inkinga zakho lokuthi ungasizakala njani.

“Loba ungaphi komhlaba sondela kimi sincedisane inkinga lezo ezikusindayo ubone inguquko lempumela empilweni.

Ungesabeli khatshana, buya eduzane ngikusize. Mina ngihlala eVictoria Falls kodwa ngiyahamba indawo ezitshiyeneyo zelizwe langaphandle kwelizwe. Ngihlala ngizimisele ukusiza abantu,” kuphetha uThwasa lodumo.

Share This:

Sponsored Links