Vunani izilimo zenu zingavuthwa lizigcine kuhle

23 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Vunani izilimo zenu zingavuthwa lizigcine kuhle uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex  ixwayisa abalimi abalima ezivandeni ukuthi bavune izilimo zabo nxa sezivuthiwe bazigcine kuhle.

Agritex

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist koBulawayo uthe kuqakathekile ukuba abalimi bavune izilimo zabo nxa zingavuthwa futhi baziphathe kuhle.

“Kuqakathekile ukuvuna izilimo ezifana lekhabitshi masinyane nxa sezivuthiwe lokhu kwenza isilimo lesi singalahlekelwa ngamanzi ngoba ukuphuza ukusivuna kubangela ukuthi isilimo silahlekelwe ngamanzi sicine singasabukeki.

“Kwesinye isikhathi singaswela amanzi la sicina sisonakala. Kungakho abalimi abalimela ukuthengisa sibaxwayisa ukuthi bavune izilimo zabo zisanda kuvuthwa ukuze zihanjiswe emkambo masinyane.

Uqhubeke echaza ukuba abalimi laba akulunganga ukuthi bahlanganise imihlobo yezilimo etshiyeneyo nxa sezithwalelwa emkambo ngoba lokhu kucina kudala ukuthi zicine zisonakala ikakhulu nxa umlimi ehlanganise ikhabitshi lezilimo eziphangisa ukonakala ezifana lamatamatisi. Uphethe ngokuthi abalimi akumelanga bahlalise imibhida yabo elangeni nxa bengakayifaki emabhokisini.

“Umlimi munye ngamunye kumele abone ukuthi imibhida yakhe ayitshiswa lilanga nxa eseyivunile ngoba lokhu kudala ukuthi icine isilahlekelwa ngamanzi okunye njalo ingacina isibola alahlekelwe yinzuzo yikho sikhuthaza abalimi ukuthi baphathe kuhle izilimo zabo ngesikhathi bezivuna,” nguNkszn Mpofu lowu.

Share This:

Sponsored Links