Uncategorized

Vuka Soweto! . . ‘Izathula zwi, i7 million souls’

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
Vuka Soweto! . . ‘Izathula zwi, i7 million souls’

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

“THINA siyi-7 miliyoni. IBosso kasiyesabi kodwa siyayihlonipha. Siyiphatha njengamanye amaqembu esiyake sidlale lawo, hatshi ukuthi siyayesaba . . .”

Ukhuluma kanje umlandeli weDynamos uMatthew Mawire, ebika ukuthi yena labandeli baleliqembu bazahlabela bengaqedi lamuhla emini, ngesikhathi iqembu labo lidlala leHighlanders kumdlalo weligi yeCastle Lager eBarbourfields.

Umdlalo lo kwakumele ubekhona ngeviki lesihlanu yeligi ephakemeyo, ngoMabasa, kodwa wadluliselwa phambili.

Kuyaziwa ukuthi lo ngumdlalo ongachazwa ngokuthi yiwo omkhulu ukwedlula yonke kuleli, ngenxa yababukeli labalandeli bamaqembu womabili.

Kuminyaka yonke, lumdlalo usuthole ukuchazwa ngokuthi udibanisa izitha zakudala, ezingeke zaxolelana nxa zisenkundleni. Abanye bathi kudibana ingwe lenja.

Abafana belokitshini leMbare bangene umango beqonde emzini kaMthwakazi besazi mhlophe ukuthi bengabe belande ukuzobhuqwa babuyele eHarare begoqe imisila. Imbali yokudlala kwamaqembu la iyakuveza ukuthi iBosso iphezulu.

Kulisizini zombili zivule umbango wazo kunkezo kaZibuse lapho iHighlanders enqobe kalula ngembekwa, kwesinye isikwakwa senkundla eMt Darwin.

Abalandeli beBosso enkundleni yeBarbourfields koBulawayo

Loba kunjalo, umlandeli weDeMbare uMawire, uqina ngokuthi bazasebenzisa umsindo wabo wokuhlabela ukukhuza iqembu.

“Wonke umuntu uyazi ukuthi thina siyahlabela. Silomsindo ngakho-ke sizakhuza iqembu ngokuhlabela kusukela ngehola lesithathu, umdlalo uze uphele,” kutsho uMawire.

Lakanye ukhuluma kanje ngesikhathi kulesikhalazo sokuthi abalandeli beBosso sebesehluleka ukukhuza iqembu labo ngokuhlabela.

Sekwandile ukuthi kuhlabele abasekeli bamaqembu avakatshileyo. Uzhizhi lwabasekeli beBosso seludanisa ngokubukela lithule umdlalo uze uyephela. Amanye amaqembu akunanzelela lokhu, osekwenze inkundla yeBarbourfields yadeleleka.

Omunye umsekeli weDynamos, ongaphansi kweDynamos Supporters Bulawayo Chapter uStanley

“Ndunduma” Mafira uthe balolonge ingoma zabo okwesikhathi eside, kulindelwe umdlalo walamuhla.

“Kuzatshaywa ingungu, kugidwe, kuhlatshelwe ilanga lonke. Kade siwulindele umdlalo omkhulu,” kutsho umlandeli lo ohlala eCowdray Park.

Abalandeli beBosso bakutshaya indiva okukhulunywa ngabasekeli beDeMbare.

“Izachuma i-7 miliyoni souls yabo. ISoweto izavungama mhla womdlalo. Sisekhaya lethu, angeke basuke le bezosidelela. Umdlalo sizawunqoba,” kutsho uMelusi Maphosa.

USimelinkosi Dlodlo, ongomunye wabesifazane asebehlanyiswa yiHighlanders uthe uzathola ubuthongo ngemva kokunqoba iDynamos.

“Kangikalali kuliviki, ngilinde umdlalo lo. Ngithi sizanqoba nge 2-0, qede lapho sikhokhele ilogu,” kutsho uDlodlo.

Kusenjalo, amapholisa koBulawayo ebambisane lenhlanganiso yePremier Soccer League asekhuthaze abalandeli bamaqembu amathimu womabili ukuthi bazibambe.

Kwandise ukuthi kube lodlame nxa kudibana inkunzi zenguqu lezi. IPSL ithe izaqoqa imikhankaso yokubiza ababukeli, iphinde iqinise lokuthi ababukeli bakhuzane nxa kuthe kwaba labanye babo abafuna ukulwa.

Kubikwa njalo ukuba labo abazafuna ukubukela lumdlalo bazabhadala imali esuka kuUS$5 kusiya phezulu.

Isikhulumi seHighlanders uNozibelo Maphosa uthe umdlalo lo, ozabe useBarbourfields, umkhulu ngakho kube lesidingo sokuthi bakhweze imali ebhadalwa ngababukeli.

Ababukela behlezi eMpankweni, eSoweto laseMpilo End bazakhipha iUS$5. Abahlala kuVIP bazabhadala iUS$15, kuthi labo ababukela besemaceleni bazakhipha iUS$10.

“Ngumdlalo omkhulu. Ngenxa yokuthi yiwo wodwa umdlalo okhona ngekhefu, iPSL isinikeze imvumo yokukhweza imbhadalo,” kutsho uMaphosa.

Share This:

Sponsored Links