‘Vuk’ ekuseni usebenze’

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
‘Vuk’ ekuseni usebenze’ UTsungai Tsikirai

uMthunywa

Khanyile Ndebele
KUBALULEKILE ukuthi abantu bananzelele ukuqakatheka kwalabo abasebenzayo emphakathini abagoqela ababalisi, abomongikazi, amasotsha, kunye lamapholisa kutsho omunye umculi osacathula koBulawayo.

Umculi lo, uTsungai Tsikirai ubabaze imsebenzi yezisebenzi zomphakathi kungoma yakhe ayikhuphe ngoNhlangula ethi, Vuk’ Ekuseni.

UTsikirai kulingoma uhlabele ngokusebenza nzima kwabantu esithi bangamaqhawe ngakho kumele baphakanyiswe.

“Ingoma uVuk’ ekuseni imayelana labasebenza gadalala njengami.

Ngikholelwa ukuthi umuntu kumele asebenzise isipho sakhe kumbe ulwazi alalo ukuze kube lokudla etafuleni yakhe, kungakhathalekile ukuthi ungowesifazana loba owesilisa.

UTsungai Tsikirai

“Kwesinye isikhathi sithathekiswa zinkinga lobunzima bezinto sisuke silibale ukubuya lecebo.

Wonke umuntu kukhona lapho enza kuhle khona njalo ithalenta leli lingamncedisa ukufaka ukudla phambi kwakhe,” kutsho uTsikirai.

Uthe ngengoma le ujonge ukukhuthaza abantu ukuthi bengahlali becabanga ngobunzima kodwa bathathe inyathelo elizabancedisa ukuthola inzuzo balwisane lobunzima abayabe bekhangelane labo.

“Ngilesifiso sokukhuthaza abantu ukuthi benqabele ukukhuluma kuphela. Sidlalisa isikhathi esinengi ngokukhuluma lokucubungula,” kutsho uTsikirai.

Uqhubeke esithi umnyaka ka-2022 ubungekho lula kuye, kodwa ngosekelo alutholileyo, wenelise ukunqoba ngokuhlabela.

“Umnyaka ka2022 ubungumnyaka obuye lenkinga ezinengi ezitshiyeneyo, kodwa kube ngumnyaka oqakathekileyo kimi.

Ngenelise ukusebenza le-Iyasa Productions leKeaitse Films abangixhase ngabisela into zami empandeni zazo, lapha okuqale uhambo lwami lokuhlabelela,” kutsho uTsungai.

“Umlayezo engilawo ngiwubeka kwabasakhulayo abalesifiso sokuhlaba.

Ngithi kubo bengakhalali ukufeza amaphupho abo, becele uncedo njalo bamukele imfundiso lokuncediswa ngabeluleki.”

Share This:

Sponsored Links