Vikelani izimvu emkhuhlaneni wevibriosis

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Vikelani izimvu emkhuhlaneni wevibriosis izimvu

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngempilakahle yezifuyo abe-Veterinary Services sebexwayise abalimi ukuba balimuke umkhuhlane we vibriosis ohlasela izimvu, njalo umkhuhlane lo kubikwa ulakho ukwenza izimvu ziphunze besokusithi eziduna zona zehluleke ukuzalisa. Ngakho ke abafuyileyo kumele bawuqaphele.

Ingcitshi kwezempilakahle eVeterinary Services koBulawayo uDokotela Maria Jakarasi uthe lumkhuhlane we vibriosis, ubangela ukuthi isibaya somlimi singakhuli.

“Umkhuhlane we vibriosis lo ubangela ukuthi imvu ingazali kumbe nxa ingamitha izinyane lifele esiswini. Kwesinye isikhathi imvu izala izinyane elincane elingela mandla life ngemva kwesikhatshana. Umkhuhlane lo ubangelwa ligcikwane yi vibriofoetus. Umlimi ubona ngokungamithi kwemvu okwesikhathi eside loba ukuphunza kwemvu ukuthi isifuyo sakhe sihlaselwe ngumkhuhlane lo,” kutsho uDktl Jakarasi 

Utshilo njalo ukuthi umkhuhlane lo uyasinciphisa isibaya somlimi.

“Nxa imvu zingabanjwa ngumkhuhlane lo isibaya somlimi siyancipha ngoba izimvu ziyabe zingasazali. Nxa imvu ingaphunza umlimi uzwa ngephunga elibi eliyabe lizwakala nxa imvu isanda kuzala, lelo phunga yilo elitshengisa ukuthi imvu ilomkhuhlane we vibriosis. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi umlimi engananzelela ukuthi imvu yakhe ilomkhuhlane lo ayehlukanise lenqama zingahlangani ukuze zithole isikhathi sokuzihlanza zodwa. Umkhuhlane lo ulakho ukuziphumela wodwa ngesikhathi imvu izala. 

“Umlimi engenelisa njalo ukuba engananzelela ukuba izimvu zakhe zilomkhuhlane aye kudokotela wenyamazana lapho azathola khona umuthi amajekiseni amabili ePenicillin Dihydrostreptomycin azahlaba ngawo imvu okwamalanga amabili ngemva kokuba imvu isilamalanga amahlanu iphunzile. Lokhu kunceda ukwehlisa amathuba okuthi imvu iphunze,” kuphetha uDktl Jakarasi

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds