Vikelani izifuyo kumikhuhlane yebusika

31 May, 2018 - 00:05 0 Views
Vikelani izifuyo kumikhuhlane yebusika

uMthunywa

Nomthandazo Ndlovu
INHLANGANISO yeVeterinary Services isikhuthaze abalimi ukuthi bananzelele njalo bavikele izifuyo zabo emikhuhlaneni yebusika egoqela amawemusi leminye.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Khumbulani Sibanda uthe amawemusi anjengama-round worms kanye le-fluke worm avame kakhulu ngesikhathi sobusika.

“Abalimi khathesi sokumele babone ukuthi bayadoza izifuyo zabo ngoba isikhathi lesi somqando yikho lapho umhlobo wamawemusi la ohlupha khona.

“Izifuyo zihlaselwa ngamawemusi la nxa zisemadlelweni lalapho nxa zinatha amanzi alamawemusi lawa njengoba amanzi esephela, kungakho kuqakathekile ukuthi abalimi babone ukuthi izifuyo zabo zinatha amanzi ahlanzekileyo,” kutsho uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi abalimi njengoba ubusika sobuqalile nje sokumele bathathe amanyathelo okuvikela izifuyo zabo.

“Abalimi kabadoze izifuyo zabo ukuze bazivikele, lokho esikuthi yi-vaccination ngoba nxa bengasakwenzanga lokho amawemusi la alakho ukubangela eminye imikhuhlane ezifuyweni zabo enjenge-anaemia kanye lesihlabo okuyizibonelo njalo zokuthi isifuyo ikakhulu inkomo sesihlaselwe ngamawemusi la,” kutsho uDkt Sibanda.

Omunye umlimi uMnumzana Brian Matongo uthe ezakhe inkomo uyazivikela kuzibungwana lezi ngoba ziyingozi ezifuyweni.

“Mina umhlambi wami wake wahlaselwa yi-fluke worm kanye le-round worm, ngabona ngezinye inkomo zami sezicaka njalo sezingasathakazeleli ukudla ngabona ukuthi kukhona okungalunganga.

“Khathesi sengisiba leqiniso lokuthi ngiyathatha ubulongwe bazo obumanzi buyehlolwa ngabe-Veterinary ukuze babone ukuthi amawemusi lawa kawakho yini,” kuphetha uMnu Matongo.

Share This:

Sponsored Links