Vikelani inkomo kumkhuhlane yesikhathi somqando: Ingcitshi

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Vikelani inkomo kumkhuhlane yesikhathi somqando: Ingcitshi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ABALIMI abafuyileyo sebekhuthazwe ukuba baqaphele imikhuhlane, izikhathi zokudibhisa kunye lokubulala izibungwana enkomeni zabo ukuze zihlale ziqinile njengoba isikhathi sebusika sesisondele.

UMqondisi weVeterinary Field Services kunhlanganiso yeVeterinary Services uDokotela Jairus Machakwa kuyonale iviki ukhuthaze abalimi ukuthi njengoba inkomo zizinhle kakhulu khathesi ngoba amanzi kunye lamadlelo kutholakala, babone ukuba bayazinika umuthi wokubulala amawemusi esiswini njengamalungiselelo esikhathi sebusika.

Ukunika inkomo imithi yokubulala amawemusi kuzenza abalimi labo bangakhathazeki kakhulu ngesikhathi lesi nanko phela bandise ukutshaywa ngamakhanda ngenxa yempilakahle yezifuyo zabo eziyabe sezihlaselwe ngamawemusi okucina kuphambanisa izibaya zabo.

Unike abalimi inqobe yokuthi baqhubeke behambisa inkomo zabo edibha ukuze imithi yedibha isebenze. Ungezelele wathi ukuhambisa izifuyo edibha kubalulekile ngoba edibha kufana xathu lewofisini ye-veterinary lapho okuhlolwa khona izifuyo, kuchazwe imikhuhlane ekhona kuphinde njalo kwenziwe lembiko ebalulekileyo.

Imikhuhlane ebangelwa yimikhaza yandise ukwehla ngesikhathi sokoma.

UDkt Machakwa uphinde njalo waxwayisa abalimi abasendaweni ezomileyo ukuthi baqalise ukudinga ukudla kokungezelela ukudla kwezifuyo zabo ngoba isikhathi sokoma silokudla okulutshwana. Uthe lokhu kuzaphathisa ukwehlisa ukucuba kwezifuyo.

 

Share This:

Sponsored Links