Vikelani inkomo ku-rinderpest, iyabulala

26 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Vikelani inkomo ku-rinderpest, iyabulala

uMthunywa

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezifuyo iVeterinary Services ikhuthaza abalimi ukuthi bavikele izifuyo zabo emkhuhlaneni we-rinderpest.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Khumbulani Sibanda oweVeterinary Services uthe umkhuhlane we-rinderpest uyingozi ikakhulu enkomeni.

“Umkhuhlane we-rinderpest ngumhlobo wegcikwane ongathelelwa izifuyo zinyamazana zeganga.

Umkhuhlane lo uvame kakhulu ngesikhathi somqando.

“Inkomo esihlatshwe ligcikwane leli iba lomkhuhlane woqhuqho kanye lesihudo. Okumele kukhangelwe kakhulu ngabalimi yikuthi umkhuhlane lo uyingozi kakhulu njalo nxa ungahlasela umlimi ulakho ukulahlekelwa ngumhlambi wonke yikho nje abalimi becetshiswa ukuthi bahlale beqaphele umkhuhlane lo,” kuchaza uDkt Sibanda.

Uqhubekele phambili uDkt Sibanda esithi igcikwane leli lilakho ukuthelelwana ngokuthi izifuyo kanye lenyamazana zeganga zidle ndawonye kumbe njalo zinathe zonke. Kuyenzakala futhi ukuthi umoya ulithwale leligcikwane.

“Umkhuhlane lo uthelelwana lula enyamazaneni ngoba inkomo zilakho ukuwuthola ngokudla emadlelweni lapho okuke kwadlula inyamazana zeganga ebezilomkhuhlane lo, inkomo zilakho futhi ukuthola umkhuhlane lo ngokunatha amanzi angahlanzekanga.

“Abalimi kufanele bakhangele impawu ezigoqela uqhuqho, isihudo, ukungadli kanye lokugxoza indenda emlonyeni. Inkomo esihlaselwe ngumkhuhlane lo ayiphili isikhathi eside ngoba iyafa ngemva kwensuku eziyisithupha kusiya kwezilitshumi lambili,” kuchaza uDkt Sibanda.

“Inkomo esihlaselwe ngumkhuhlane lo abalimi akumelanga bazihlanganise lezinye inkomo ngoba zingathelela ezinye ngoba khathesi akukabi lomuthi wokwelapha umkhuhlane lo kodwa abalimi bangasebenzisa uhlelo lwe-vaccination lokuthi zihlale zivikelwe,” kuphetha uDkt Sibanda.

Share This:

Sponsored Links