Vikelani inkhukhu kumkhuhlane weE-coli

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Vikelani inkhukhu kumkhuhlane weE-coli

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI baxwayiswa ukuba bananzelele inkukhu zabo zingabanjwa ngumkhuhlane we-E-coli ngoba bengalahlekelwa yisilugu sonke senkukhu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDokotela uKhulekani Sibanda weVeterinary Services koBulawayo uthe abalimi kumele bavikele  izifuyo zabo kumkhuhlane we E-coli obangelwa ikakhulu yingcekeza ebalapho  okuhlala inkukhu, ekudleni kwazo kanye lemanzini eziwanathayo.

“Abalimi kumele bakwazi ukuthi ukungahlanzeki kwezilugu zabo kuyingozi ngoba kungabangela imikhuhlane efana leE-coli, kungakho ngikhuthaza abalimi ukuthi bahlanze izilugu zezifuyo ikakhulu amagabha okudla lawamanzi,” kuchaza UDkt Sibanda.

Uqhubeke wathi abalimi kumele babone ukuthi bayatshintsha utshani ababufaka esilugwini ngemva kwamaviki amabili ukuze utshani bungaboli ngoba bungabola  buzala izibungwana eziyizo ezibangela iE-coli.

“Isikhathi lesi esezulu yiso esiletha lumkhuhlane ngenxa yokuthi izilugu zenkukhu zibamanzi ngenxa yezulu. Kumele labo abafuya inkukhu benze isiqiniseko sokuthi bayatshintsha utshani obuphansi ezilugwini zenkukhu ukuze bungaboli. Bungavele bubole utshani buzala izibungwana ezibangela iE-coli,” kuchasisa uDkt Sibanda.

Ubuye walandisa ngezibonakaliso zomkhuhlane we-E-coli.

“Inkukhu nxa isihlatshwe yi-E-coli uyibona ngokuswela amandla. Inkukhu ezigulayo zibonakala ngokucaka, ukungadli lokutshona zilele kumbe ziqhuqha kungathi zingenwa ngumqando,” kuveza uSibanda.

Uphethe ngokuthi uthanda ukwazisa abalimi ukuthi iE-coli ngumkhuhlane owelaphekayo njalo imithi yakhona iyatholakala ezitolo zeVeterinary. 

“Abalimi bengasolela ukuthi inkukhu zabo sezibanjwe ngulumkhuhlane kabafike kithi bazothola usizo. Imithi yakhona iyathengeka njalo  yehlukene ngomhlobo wenkukhu langeminyaka yenkukhu,” kuphetha uDkt Sibanda.  

Share This:

Sponsored Links