Vikelani imbhida ekutshazweni ngumqando

18 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Vikelani imbhida ekutshazweni ngumqando Abalimi sebekhuthazwe ukuba bavikele imbhida yabo ekutshazweni ngumqando ngokufaka utshani ezivandeni zabo ukuze ithole ukukhudumala

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bavikele imbhida yabo ekutshazweni ngumqando ngokufaka utshani ezivandeni zabo ukuze ithole ukukhudumala njalo ngokuya kwesikhathi lobo tshani buba ngumquba owenza imbhida ikhule kuhle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Agnes Ndebele oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeland North uthe utshani buyanceda kakhulu embhideni ngoba ngesikhathi somqando benza umbhida ukhudumale.

“Umbhida uyafa kwesinye isikhathi ubulawa ngumqando ngakho-ke abalimi bengawuvikela kulokho ngokwendlala utshani phansi obungani bunengi ukwenzela ukuthi bukhudumeze isilimo leso singatshazwa,” kuchaza uNkkz Ndebele.

“Utshani lobu ngesikhathi sokutshisa nxa umlimi angathelela isivande sakhe buyavalela ilanga lingatshisi amanzi. Ngakho-ke lokhu kwenza umhlabathi uhlale umanzi isilimo singatshi njalo singasweli amanzi,” kulandisa uNkkz Ndebele.

Uqhubekele phambili esithi utshani bungabola buba ngumquba omuhle kakhulu.

“Utshani lobo buba ngumquba omuhle bungabola, okwenza umlimi abe lenzuzo enhle embhideni ngoba uyabe usulamahlamvu amakhulu.

“Abalimi kumele bekuqakathekise kakhulu ukuthi kumele bekhiphe ukhula lapho abahlanyele khona isilimo ngoba ukhula buzabe bulokhe busidla ukudla okumele bube ngobesilimo okubangela ukuthi sicine siswaba ngenxa yokuswela ukudla okwaneleyo,” kutsho uNkkz Ndebele.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele baqhubeke bethelela izivande zabo njengenjwayelo njalo kumele befafaze imithi yokubulala imikhuhlane konke lezibungu ezingabulala isilimo.

Share This:

Sponsored Links