Vikelani amatamatisi kumtshazo

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Vikelani amatamatisi kumtshazo

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMISI sebekhuthaze abalimi kundawana ezitshiyeneyo ukuthi bavikele amatamatisi ekutshazweni ngumqando ukuze bengalahlekelwa yisivuno sabo, njalo benelise ukuthola inzuzo ephezulu.

Ongumlimisi eMguza esabelweni se-Matabeleland North uNkosazana Sithethiwe Tshuma uthe isikhathi somqando sesifikile kungakho abalimi kumele bavikele isilimo samatamatisi ekutshazweni.

“Abalimi abangenelisi i-green house kabazame ngazo zonke indlela ukuvikela amatamatisi abo ekutshazweni ngokuwathelela ntambama. Amatamatisi angatshazwa awavuthwa kuhle, okucina kudala ukuba isivuno sibe phansi.

“Nxa amatamatisi engasavuthwanga kuhle umlimi ngeke athole inzuzo ayikhangeleleyo,” kuchasisa uNkszn Tshuma.Uqhubekele phambili eveza ukuba amatamatisi afuna ukunakekelwa kakhulu ngesikhathi somqando njalo yiso isikhathi esilemali nxa ethengiswa.

“Amatamatisi afuna ukunakekelwa kuhle ngalesi isikhathi, okunye umlimi angakwenza yikweluka utshani enze okungamathikili kuthi lapho ahlanyele khona agombolozele ngamathikili la ukuze umtshazo ungafiki ematamatisini akhe.

“Isikhathi somqando yiso isikhathi abalimi abanengi abesaba ukulima ngaso amatamatisi ngenxa yomqando ikanti wena ungazenzela amathikili akho weluke ube sugombolozela izihlahla zakho zamatamatisi umtshazo uyadlula eceleni, ube usuzitshayela imali ngoba ayabe emalutshwana amatamatisi ngalesi isikhathi,” kuphetha uNkszn Tshuma.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds