Uzulu kaqhubeke ngomkhuba wokubala izingwalo

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Uzulu kaqhubeke ngomkhuba wokubala izingwalo UBhekani Dube

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENSINZWA yesiqintini seManzimahle eTsholotsho esingqungquzele uzulu ukuthi avuselele umkhuba wokubala izingwalo ezilotshwe phansi njengendlela yokusekela abalobi ikakhulu abesiNdebeleni.

UBhekani Dube oseleminyaka engu-26 eloba izingwalo uveze ukuthi abantu kabaxhase abalobi ngokubaphakamisa kanye lokuthatha isikhathi sabo bebala izingwalo ngoba kunengi abangakufunda.

UMthunywa uxhumane lomlobi lo, uBhekani Dube oloba izingwalo ezikhuluma ngamasiko kanye lendlela umntwana oyinkazana ahlukumezeka ngayo. “Ulimi kunye lamasiko ethu kugcineka ngcono nxa lulotshwe phansi. Mina ngaqala ukuloba ngomnyaka ka1997 lokhe ngaqala ukuloba sengaloba ingwalo ezintathu ezilezihloko ezithi: Awu kodwa Mfundisi, Impi yothando, Ukuthethwa kwecala enduneni. Zonke ingwalo lezi ziyafundisa ngobuntu bethu njalo zilolimi olujiyileyo.

“Ingwalo zami ziyavuselelela ulimi lwethu futhi ziyaphathisa ukuthi lungafi kodwa luthuthuke,” kutsho uBhekani.
Uqhubekele phambili echaza ukuba abantu sebathatheka ngenkundla zokuxhumana zakulezinsuku kabasaqakathekisi isiko lokubala.
“Asibuyeleni kusiko lethu lokubala ingwalo ezilotshiweyo ezidindiweyo ama-hard copies ukuze lathi abalobi sibe ledlabuzane lokuloba sikwazi ukuba umphakathi esiwulobelayo uyawuthakazelela umsebenzi wethu.

“Sidinga uxhaso kakhulu ekubeni ingwalo zethu zibalwe abantu bafunde Ubuntu kanye lendlela yokuphila.
“Kunengi esikufundisayo futhi kungwalo zethu ukuthi akumelanga uthembe muntu ngoba loba ngubani angakuhlukumeza,” kuphetha uBhekani

Share This:

Sponsored Links