Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki lapho iNkosi esikhumbule khona ngezulu. Ngithe ngilixwayise ukuba nxa izulu lisina lingaze lacatsha ngaphansi kwezihlahla loba izakhiwo ezingaqinanga ngoba kungenzeka lilimale.

Nanzi impendulo obungaphuma lazo kumsebenzi wakuviki ephelileyo:

1.ngolivila

2. ngoyesatshwayo

3. ngolenhliziyo elukhuni

4. ngowenza ububi ngasese

5. ngolungileyo

6. ngomubi ngemisebenzi lokukhangeleka

7. ngolamandla

Tshono ukuthi umuntu uyabe enjani nxa kuthiwa:

a. amaphaphu akhe asebhulana

b. kalamathe

c. kalankani

d. sekusele udokoza

e. uzidla izibindi njengofudu

f. useqhuba imbuzi

g. ubambe owangaphansi

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links