Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

06 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

Siyadibana njalo kule iviki yokuqala yenyanga kaNhlolanja bafundi. Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu lonke. 

Liqaphelisise nxa ababalisi benu belifundisa ukuze nxa selibhala imihloliso yokuphela kwethemu liphumelele.

Nanzi impendulo zomsebenzi wezinyamazana wakuviki ephelileyo:

1.lidube

2 yindlovu

3.yinkakha

4. yintundla/ indlulamithi

5.yisilwane

Uyabe engumuntu onjani okuthiwa:

1.Ngumkhaza

2.Yisilwane

3. Lilitshe

4. Yinyoka

5. Yimvu

6. Yimpisi

7. Yisambane

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links