Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

KUHLE ukuhlangana bafundi kule iviki yokucina izikolo zingakavulwa. Umnyaka omutsha uqala ngicela lonke lingithembise ukuthi lonyaka lizabopha ziqine ukuze lijabulise abazali benu.

Nanzi impendulo obekumele uphume lazo:

a.inkukhu

b. induku

c. ingqolowa

d. intanga

e. umakhi

f. izulu

Kuyini lokhu:

1.Umntwana ongelabazali 

2. Umntwana ozalwa ngemva kwamaphahla 

3. Umuntu osebenzisa isandla sokhohlo

4. Umuntu ongaboniyo

5. Umuntu ongakhulumiyo

6. Umuntu ongumzingeli omkhulu

7. Umuntu ongezwayo endlebeni

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links