Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

24 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Uyasazi na  isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA bafundi kule iviki, ngilethemba lokuba liqhuba kuhle ezifundweni zenu lonke. Ngithanda ukulikhuthaza ukunatha kakhulu amanzi ngoba lezinsuku kuyatshisa. Nxa lihamba lithwale amanzi okunatha zikhathi zonke. 

Nanzi impendulo zomsebenzi engalitshiyela wona kuviki ephelileyo:

1. umlenka

2. ngupongwe

3. ulempunza

4. ulezithuthwane

5. ulofuba

Gcwalisa lapha ngamabala aqondileyo:

i. Intanga akutshiwo ukuthi izele ijodo kuthiwa ……….

ii. Inkosi akutshiwo ukuthi ifile kuthiwa ……….

iii. Inja akutshiwo ukuthi imithi kuthiwa ……….

iv. Inkomo akutshiwo ukuthi iyabulawa kuthiwa ………..

v. Umntwana akutshiwo ukuthi uyaphusiswa kuthiwa u……..

vi. Iphahla elingumfana nxa lifile akutshiwo ukuthi lifile kuthiwa ……..

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba nge-sms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links