Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

17 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Uyasazi na  isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki, ngilethemba lokuba liqhuba kuhle ezifundweni zenu lonke. Lingadinwa ukubala ingwalo zenu yizo eziliphathele ikusasa elihle. 

Nanzi impendulo zomsebenzi engalitshiyela wona kuviki ephelileyo:

1. Akwenza ngezandla zakhe kuyabukeka

2. Kalankani

3. Uyancitshana

4. Ulomnyama

5. Uthanda ukunyeya

Kule iviki sizagcwalisa imibuzo elandelayo ngempendulo ozinikiweyo:

Isibonelo: Ohamba ebabayila sithi ulezafesane. Lapha-ke:

1. Nxa iqhude ligula lalisikwe u……..

2. Imbambayila yandise ukudliwa ngu……… 

3. Umfana lo wenwaya kuze kuse, ule ……….

4. Umntwana lo uyaqaleka abuye avuke ule . . . . .

5. Uyisemkhulu ukhwehlela njalonje engxenye ulo ……..

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links