Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Uyasazi na  isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

NGITHEMBA lenze kuhle bafundi ezifundweni zenu njengoba zivaliwe lamhlanje kasiqhubekeni sibala izingwalo zethu singalindeli ukuvulwa kwezikolo.

Kulabo abaphiwe umsebenzi wekhefu kasiqaliseni khathesi ukuwenza ukuze siwenze singajahanga.

Asikhangele ndawonye ezinye zempendulo obungaphuma lazo.

1. imfe  

2.  isilime

3. umule

4. itombankala  

5. ingqatho    

Kule iviki sizaxoxisana ngempahla esetshenziswa ukwenza izinto ezithile emakhaya.

1. Othunga isitsha usebenzisa …….

2. Ofulela indlu ethunga amathikili usebenzisa ……

3. Osika utshani usebenzisa ……..

4. Ogela inwele usebenzisa ……

5. Obhula amabele usebenzisa …….

6. Obaza umganu usebenzisa ………              

Sizahlangana njalo kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu. 

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links