Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo.

Ngithe sike sifundisane, kulezinsuku kuyatshisa kakhulu bafundi kungakho kuqakathekile ukuba sihlale sinatha amanzi kanye lokugqoka ingwane zelanga ukuze singatshi kakhulu.

Asidlaleleni ngaphansi komthunzi.

Ngizaqala ngokulipha impendulo zomsebenzi wakuviki edluleyo:

1. Umlomo: isitho esisebusweni esidla ngaso
ii. Umuntu othanda ukuqala abanye
iii. Wethumba lapho elibhotshozwa khona

2. Umuzi: lapha okuhlala khona abantu
ii. Itshatha elimnyama emzimbeni umuntu azalwa lalo
iii. Utshani obude obumila emaxhaphozini

3. Isithunzi: umfanekiso wesimo somuntu loba into evezwa yikusitha ukukhanya
ii. Sokuhlonipheka komuntu ngenxa yesikhundla loba ukubukeka nje

4. Isimbo: insimbi ecijileyo yokugebha
ii. Isimbo: inhlawulo ebhadalwa enyangeni ngemva kokwelapha.

Amalibho ngeyinye yezinto ezenza ukuthi ulimi lwesiNdebele luhlabuse. Kuyabe kudingeka ukuthi udle ingqondo.

Sithi “Ngikulibha ngomfana wami ofa egiqika sithi ngumthanyelo.

Lapha-ke:

a. Ngikulibha ngomfana wami othi esiyageza akhiphe amathumbu.

b. Ngomfana wami ogwaza eqethukile.

c. Ngomfana wami othi sukuma sihambe.

d. Ngomfana wami othi hambe sihambe kodwa umphako nguwe.

e. Ngonangu nangu lamhla kungasuye.

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links