Uxolisa engaqedi uDenzel . . . uzalidlala esikwakweni

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Uxolisa engaqedi uDenzel . . . uzalidlala esikwakweni uDenzel Khumalo

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

BATHWELE amakhanda abuhlungu abadala beHighlanders ngesimo somfana osakhulayo uDenzel Khumalo nanko phela bakhona abathi kaxotshwe eqenjini, abanye bathi kakhuzwe kwedlule.

Umdlali lo, kubikwa uxolise wahawula eloba incwadi yokuthi inkokheli zeqembu zimnikeze ithuba lokuthi adlale ngoba lokho akwenzayo kwabaliphutha.

Ulobe incwadi le, esezandleni zenkokheli, mhlawumbe esenuka ukuthi awakhe amalanga kuBosso asemalutshwane.

Udletshana olufike endlebeni zephephandaba likazulu luveza ukuba kumalanga ambalwa adluleyo, inkokheli zeqembu zibize umhlangano wamaviki wonke zihluza udaba lomdlali lo kodwa akukho abakuvumeleneyo.

UDenzel useyindaba esegudwini nje phezulu kokuba wawankala umaneja uVezigama Dlodlo.
Abasiki bebunda abaseduzane lodaba lolu babika ngokuzethemba ukuthi akunsuku zatshwala uDenzel engaxotshwanga loba nje incwadi yakhe yokuxolisa izwisa ubuhlungu.

“Bathwele nzima abadala ngalumdlali. Inkinga yikuthi akukho lula ukuthi bamxotshe njalo kungumbono wabanye babo ukuthi usakhula, kumele ajeziswe bamtshiye. Kodwa kukhanya ukona kwakhe uDenzel sekwedlulisile okuyikhona okuzamthumela ekhaya ngokuphangisa,” kutsho isisebenzi seBosso esesabe ukuqanjwa ngoba singaxotshwa emsebenzini.

UMthunywa uzame ukuxhumana lomaqhuzu weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kwehlula, kodwa umgcinisihlalo uKenneth Mhlophe wakubeka kwacaca kuleliphephandaba ukuthi umdlali wabo ufuna usizo lukadokotela wengqondo.

“UMhlophe uthe iqembu laqoqa ukuthi uDenzel akhuzwe ngakho kwaba lokudingisisa ukuthi kuyini okuhlupha lumdlali.

“Ngiyathaba ukulazisa ukuba abafana bayahlonipha, bazibambile. Kodwa kulendaba kaDenzel Khumalo.

“Umdlali lo, osakhulayo wajeziswa njalo usephendukile ukuzololonga leqembu. Abaqeqetshi bamkhangelisise kakhulu. Umdlali lo usethola usizo lokujulisisa ingqondo ukuze aphakamise ithalenta lakhe,” kutsho uMhlophe.

Umfakazi wodaba lokukhuzwa lokuxotshwa kwalumdlali oseludle isikhathi sabadala bethimu, uthe uDenzel uzancedwa ngumqeqetshi uMandla Mpofu olakho ukuthi ayibike indaba yokuthi athole elinye ithuba.

“Umqeqetshi kuzamele amsize umfana amfake kumidlalo elandelayo. Ukudlala kuhle kungathambisa inhliziyo zenkokheli.”

Share This:

Sponsored Links