Uncategorized

Uvuka ubhova ahlahlele abazukulu

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Uvuka ubhova ahlahlele abazukulu

uMthunywa

Ethel Ncube

ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zesiqintini se-Sikhalala ngaphansi kwenduna uDobola ngemva kokuba enye indoda ivuke ubhova ngoLwesine ngeviki ephelileyo yabulala abazukulu bayo ababili ngokubahlahlela ngehloka ithi ifuna inyama yabo.

UThemba Muleya oleminyaka yokuzalwa engu-38 kubikwa wayesejele wasekhitshwa ngaphansi kohlelo lukaMongameli lokuxolela izibotshwa ngomnyaka ka2018. 

Umsolwa kubikwa uhle wabotshwa lapho adalele khona icala leli lokubulala abantwana ababili bonke beleminyaka yokuzalwa emihlanu. Abanye abantwana ababili kubikwa basile ngokulambisa ngemva kokuba esinye isihlobo sibathethe sabaleka labo ngesikhathi umsolwa esefuna ukubabulala. 

Kubikwa kulabanye njalo ababili ababalekayo kulindawo ngesikhathi umsolwa evuka ubhova njalo kubikwa ubehlala labo bonke kugoqela laba ababhubhileyo. Kubikwa njalo ukuthi uMuleya ngesikhathi ekhululwa ejele ngaphansi kohlelo lukaMongameli lokuxolela izibotshwa wayevele epikela ukubulala enye indoda. 

Umfakazi oqotho owale ukuqanjwa ngebizo uthe abantwana ababili laba abathi uVivid Muleya loReview Tshuma babesanda kufika ngekhaya bevela esikolo lapho umalume wabo adobha ihloka wabahlahlela bahle bafela khonapho.

Ikhuluma lentatheli induna uDobola iveze ukuba umsolwa lo uvele ulecala lokubulala okuyilo ayelipikela ngesikhathi ekhululwa.

“Silokudana okukhulu esigabeni ngokulahlekelwa yimiphefumulo emibili ngasikhathi sinye, lokhu kubuhlungu njalo simadolonzima ngomfana lo, asazi ukuthi ungenwe kuyini?

“Ngathunyelwa ilizwi kuthiwa sokubulewe abantwana ngadinga abantu abafika 20 ukuthi bayencedisa babambe umbulali lo bonke babaleka kwaphenduka oyedwa wathi laye usesele yedwa.

“Ngacina ngifonela amapholisa ukuthi abuye kubanjwe lumuntu ngoba sasisesaba ukuthi uzaqeda imuli yonke ngakho amapholisa abuya sahamba sathola izidumbu zithe daca zingembathiswanga lomabulala samdinga okwesikhathi eside kanti wayesendlini ezivalele, wathatha ihola ukuthi aphume phandle sikhulumisane laye,” kutsho induna.

Uqhubekele phambili eveza ukuba lumfana kukhona okumenza abulale kumbe aziphathe ngendlela aziphatha ngayo.

“Engakabulali kuthiwa watshela unina ukuthi umuntu ambulalayo ufuna afe njalo yena engafa izihlobo zakhe zizaphela du njalo ufuna lokuthi adlwengule kumbe abulale abangakibo bakutshaya indiva.

“Umsolwa lo wabulala umuntu kudala koBulawayo wabaleka wazocatsha eBinga, uthe esacatshile wabulala umnewabo waya ejele waphuma, khathesi usephindile futhi ukubulala abemuli. Mina ngicabangela ukuba lokhu luzimu kungabe lapho abulala khona umuntu balungisa ukuthi aqhubeke ebulala.

“Uhlupho akwaziwa ukuthi izihlobo zomuntu ambulala koNtuthu yiziphi ukuthi kuyexoliswa. Lapho engabona khona ukuthi kulohlupho kulapho esebuzwa ukuba yindaba ebulele abantwana laba wathi ubefuna inyama yabo ukuze abenze imihwabha abesesiyanika ingwenya.

“Amapholisa ambuza kanengi ukuthi nguye obuleleyo wavuma. Isizatho senyama yemihwabha wasikhuluma waphinda kanengi.”

“Mina njengenduna labantu bami sikhala sisonke lomdeni olahlekelweyo njalo sibonga losizo lwamapholisa asukumela phezulu azosincedisa ukubamba lumfana oseyingozi emphakathini. Okwakhathesi izidumbu zikoBulawayo, zizohlolwa asikangcwabi,” kuphetha iNduna uDobola.

Share This:

Sponsored Links