Uncategorized

Uvalo ipholisa libulawa yilunyoka

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Uvalo ipholisa libulawa yilunyoka Induna uChireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ZILOKHU zisakhakhamele izakhamizi zeNembiri, eGokwe ngaphansi kwenduna uChireya ngemva kokuba kufe enye indoda ngemva kokuba ihlangane emacansini lomfazi wenye njalo indoda owafakwa ulunyoka.

Kubikwa uManoti Mukotokwa osebenza eMatusadonha National Park wafaka umkakhe uGrace Chamuyeuka ulunyoka kodwa ngemva kokwenza njalo abasazange bahlala bonke, bahle behlukana.

Kubikwa njalo ukuthi ngemva kokwehlukana kwababili laba uMukotokwa walanda uGrace owayesesebenza umsebenzi wezindlini eKwekwe wamtshela ukuba uzaphenduka kuphela kuye ngoba uzabulala aqede wonke amadoda azathandana laye. 

Ekhuluma lentatheli omunye umfakazi oxoxisane loMthunywa othi wayekhona mhla icala leli lithethwa enkundleni yenduna uChireya, uNehondo Kapatsha uveze ukuthi babe lokudana kanye lokumangala ngesenzo sikaMukotokwa ngoba unkosikazi wakhe uhle watsho edale ukuba indoda yakhe yafunga yagomela yathi ngeke athandane lomunye umuntu ngoba izawabulala onke amadoda asondela kuye. 

“Wonke umuntu obesenkundleni ngesikhathi kuthoniswa indaba le usele emangele nanko phela uNkosikazi kaMukotokwa waveza ukuba umkakhe wafunga wathi uzaphenduka kuye abeyisigqili sakhe. UGrace waveza ukuthi wathi esehlukane lomkakhe wathandana lelinye ipholisa njalo bathi ngemva kokuhlangana emacansini isitho sangasese sepholisa leli sabuyela phakathi okwabangela ukuthi ligule laze lacina lisifa.

“Inkundla yonke isele inkemile ngemva kokulandisa kukaGrace indlela ipholisa leli elagula ngayo laze lacina liwutshiya umhlaba,” kutsho uNehondo.

UMatigona okungasatholakalanga ibizo lakhe elipheleleyo ebuzwa ngodaba lolu uveze ukuthi yena umnawakhe uthwele amagabha avuzayo ngalokhu akufakwa ngumkakhe  njalo  sebehlukana kodwa umkakhe kafuni kumkhipha ulunyoka. 

“Uthwele amagabha avuzayo uGrace. Umkakhe wayevele engamphathi kuhle okuyikho okwabangela ukuthi asuke ayedinga umsebenzi eKwekwe. 

“Wathandana lepholisa ebeselizimisele ukumthatha bahlangana emancansini yikho ukubuyela kwesitho sakhe phakathi wagula waze wafa. Sathi ngcono ephenduke kuye sibone iqiniso lalokho obekutshiwo ngumkakhe, wabuyela endodeni yakhe, khathesi uzithwele isisu esilenyanga ezintathu njalo isitho sakhe kasibuyeli phakathi njengesepholisa elafayo.

“Isimanga yikuthi ekubuyeleni kwakhe kumkakhe wafika waswela impahla zakhe zangaphansi kodwa umkakhe uthi kazi lapho ezikhona. Lokhu kuveza sobala ukuthi kukhona okutshaya amanzi. 

“Ukuze sizofika enkundleni yenduna bekungenxa yokuthi uGrace ukhala ngokuthi umkakhe amkhiphe ulunyoka,” kulandisa uMatigona. 

Induna ibuzwa ngodaba lolu iveze ukuba lwathoniswa edale lakhe njalo ekuhlolisiseni kahle udaba lolu kuvele ukuthi umkaGrace wasebenzisa ulunyoka lukafudu.

“Ekuhlolisiseni udaba lolu kwavela sobala ukuba uMakotokwa usebenzise ulunyoka lofudu hatshi olwengqamu ngoba indlela achasisa ngayo okwenzakala epholiseni lelo ayeselikhombile kumgceke ukuba ngolofudu. “Umsolwa ubelilandula icala lakhe kodwa njengabantu abadala sakubona sobala ukuthi kukhona akwenza umkakhe ngakho abahlaziya izindaba zedale bahlale laye phansi kwavela ukuba kukhona umuthi awusebenzisayo owokubiya umuzi wakhe. Udaba lolu sizaphinda siluhlalele phansi njalo,” kuphetha iNduna uChireya.

Share This:

Sponsored Links