Uncategorized

Uvalo bethathwa yinjuzu buthumuthumu

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Uvalo bethathwa yinjuzu buthumuthumu Abaphurofethi belandisa ngodaba lwenjuzu

uMthunywa

Ethel Ncube
SEZIHLEZI ziphethe izibindi ngezandla izakhamizi zeSomgolo eLupane kulandela ukuzwa ukuba abantwana abayisikhombisa abafela komunye umfula bathathwa yinjuzu okucatshangelwa ukuba ithukuthele ngokuba lapho ehlala khona kulabathakathi ababuya bazokwenzela imihlangano yabo ukuthi babize abantu abangabancedisa.

Kubikwa abantu laba babizwe kumaviki amabili adluleyo lapho abafike baveza ukuthi abantwana abafela emfuleni bathathwa yinjuzu ethukutheleyo.

Omunye walaba ababizwayo uNkosazana Dlamini uveze ukuthi injuzu le yiyo esiqede abantwana kulindawo ikwenza ngoba icatshulwa yikuthi abathakathi bakuleso sigaba babuya bazokwenzela imithanithani yabo esihlahleni esiseduzane lomfula lo.

“Ngatshayelwa ucingo ngicelwa ukuba ngizosiza isigaba seSomgolo ngoba sesilahlekelwe ngabantwana buthumuthumu betholakala bendenda emfuleni.

“Sahamba emfuleni lo ngafika ngakhuluma layo andubana ngilaye isigaba ukuthi nxa bekhona abayibo akade besenza injuzu le ithukuthele ngokwenzela umtolo duzane lomfula bakwekele ngoba yikho osokuqede abantwana,” kutsho uMaDlamini.

Izakhamizi ezikhulume loMthunywa ziveze ukukhathazeka ngokufa kwabantwana ngendlela engazwisisekiyo.

UMnumzana Sinathi Ndlovu uveze ukuthi bebevele bengasakhululeki nxa abantwana besegangeni ekweluseni ngoba bengazi ukuthi bazaphenduka.

“Sikubone kufanele njengesigaba ukuba sisukume phansi siyekuzwa ukuba abantwana baphela kangaka emfuleni kuhamba njani, moya bani obhodayo.

Abantu esibatholileyo basichazela ukuba kukhona okutshaya amanzi.

“Basitshela ukuba kulabakhunkuli abenzela umtolo lapho beganga behlangene bonke okuyikho okuzondwa yinjuzu le.

“Sacela labo bantu ukuthi basilungisele ukuze abagangileyo bangadlaleli lapha. Silethemba ukuba sekulungile, akulamntwana ozazwakala kuthiwa uthethwe yinjuzu,” kubika uMnu Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links