Uncategorized

Utshaya udadewabo afe kumbango wokungasuthi isitshwala

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Utshaya udadewabo afe kumbango wokungasuthi isitshwala

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
KULENDODA yeChikombedzi, eChiredzi ebulele udadewabo ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ikhonone ngokuthi kayisuthanga isitshwala.

Kubikwa uJonathan Chitani wathi ephenduka evela etshwaleni wathola udadewabo uEsnath Chitani lonina uMaria Chitani oleminyaka engu-50 yokuzalwa sebelele.

Uthe efika udadewabo wavuka wamnika isitshwala wadla qede wathi kasuthanga,udadewabo wamphukululela njalo waphinda wasibhuqa isitshwala wathi kasuthanga njalo bamphakululela njalo umganu wesithathu kwahle kwaqala umsindo ngoba udadewabo esethe akusela kudla.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumuzana Amos Moyo uthe balokhu belesithuli ngesehlakalo esibaveleleyo.

“Silokhu silesimanga ngesehlakalo esisehleleyo lapha esigabeni sethu lapho uJonathan ehambe wayanatha utshwala njenge nsukwini kodwa lokhu afike wakwenza kwethuse umuntu wonke amazwi abadala kawaweli phansi nxa besithI liphuma lendaba litshone lendaba, lakanye litshone lendaba koChitani.

“UJonathan ufike ngakibo unina lodadewabo sebelele wacela ukudla udadewabo wavuka wamupha kodwa wathi yena kasuthanga kumganu wakuqala waphakululelwa njalo owesibili wathi vele akakezwa lutho, waphakululelwa owesithathu lokudla kwahle kwaphela embizeni kwaqala ingxabano esithi yena ulambile ngeke alale engasuthanga.

“Kuhle kwaqala umsindo umsolwa watshaya udadewabo unina waze wavuka walamula waselaya umsolwa ukuthi ayelala lakanye kwangani uzwile watshibilika wayalala endlini.

“Ngemva kwesikhatshana waphenduka njalo wathi uEsnath kamuphe isitshwala waqala ukwenza umsindo njalo  wayathatha isigodo esiphaleni unina wathi uEsnath kabaleke uzalinyazwa njengomuntu okhubazekileyo kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wamfica engakafiki ngaphi wahle wamtshaya ngogodo ebusweni,” kutsho uMnu Moyo.

Kukhanya umsolwa utshaye udadewabo kabuhlungu emzimbeni wonke okubangele ukuthi unina ayebika kumakhelwane kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla bafica uEsnath esedlule.

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMasvingo ulnspector Kudakwashe Dewa ebuzwa ngodaba lolu uthe solufikile ewofisini yabo.

“Udaba lwendoda ebulale udadewabo kubangwa isitshwala solufikile ewofisini yethu.

“Sithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi ehlukane lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kanye lokuthi udlame emakhaya alulunganga ngoba silakho ukulahlekelwa ngabathandekayo ngenxa yokungezwani obekungalungiswa ngomlomo nje,” kuphetha ulnsp. Dewa.

Share This:

Sponsored Links