Uncategorized

Utholakala elamathumbu ‘abantu’

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Utholakala elamathumbu ‘abantu’ Induna uChireya

uMthunywa

Yintatheli kaMthunywa
KULENINA elihlala ngaphansi kwenduna uChiya Chireya, eGokwe elidonselwe enkundleni yenduna kulandela ukutholakala lilaodiwo olulamathumbu “bantu” phakathi.

Phezu kwalokhu, inina leli letheswa umlandu wokubulala abantwana abathathu ngendlela ezingazwisisekiyo.

Inina leli, u-Egnetta Gonowe oleminyaka engu-62 yokuzalwa ohlala esiqintini sika-sobhuku uJephrat lidonselwe edale lenduna mhlaka 28 Ncwabakazi ngomunye wabazali abathathu abalahlekelwa ngabantwababo abahlala esigabeni esifanayo.

Umamangala uMarvellous Kariasande, onguyise wosane olwabhubhayo ubikele inkundla ukuba indodana yakhe eleminyaka emibili yafa ngendlela engazwisisekiyo ibelethwe ngunina kunyanga ezimbili ezedluleyo.

Kubikwa usane lolu lwamane lwaqala ukopha ngamakhala langomlomo lwafa. Ngemva kokufa komntwana lo, kubikwa umkhakhe wayelala ebona ugogo uGonowe esiza lomntanakhe osengumuyi esithi amunyise aphinde ambhabhulise.

Lokhu kwabangela ukuthi uKariasande kumhluphe wacina esiyabona osiyazi ukuyadingisa ngakho nanko phela unkosikazi wakhe wayelokhu esehlisa njengomuntu olokhe emunyisa. Osiyazi bambikela ukuba ugogo ambonayo nguye owabulala umntanakhe okwamenza wacina esiyabikela induna.

Induna uChireya ibikele uMthunywa ukuthi ngemva kokwamukela indaba le wathuma izithunywa zakhe ukuthi ziyehlola emzini kaGonowe zathola kwenye yezindlu zakhe kulodiwo olulamathumbu abanakanela ukuthi ngawabantu.

“Izithunywa zami zafica kulodiwo olwalulengxenye zamathumbu ezintathu ayekhanya e-fresh.

Amathumbu la siwagcinile ukuze ayohlolwa kubonakale ukuthi kayisiwo abantu yini ngoba ngokukhangeleka kwawo kawafani lawenyamazana esizigcinileyo. Sathi sibuza uGonowe ngamathumbu la wathi ngamathumbu akhe awasebenzisayo okwenza sibelensolo ngawo,” kutsho induna uChireya.

“NgeSonto inina leli besilimise edale okwesibili kodwa lalile ukuphendula imibuzo lisithi lokhu lizakwenza kuphela nxa abanewabo abaseZaka bangabakhona edale. Okwakhathesi silinde ukuthi amathumbu la ayehlolwa ngoba ukuganga kukhona esigabeni sami.

“Okwakhathesi silinde ukuthi amathumbu la ayehlolwa ukuze siqhubekele phambili ngokuthonisa indaba le sesilobufazi obugcweleyo,” kuphetha induna.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds