Uncategorized

Uthathelwa imota ngoguluva

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Uthathelwa imota ngoguluva Imota entshontshwayo- Umfanekiso uthethwe ku shutterstock

uMthunywa

Langelihle Moyo

KULENDODA ye-Zvishavane ethathelwe imota lomakhalekhukhwini, ngoguluva akade bembize besithi bafuna ukuqhatsha imota yakhe kukanti ngamasela.

Kubikwa mhlaka 11 kuyonale inyanga ngehola lesitshiyagalombili ebusuku uGift Masukume oleminyaka yokuzalwa engu-34 weMagunge eMberengwa wathola ucingo olwaluvela kwamanye amadoda amabili angaziwayo esithi acela ukuqhatsha imota yakhe ibathwale besuka eBatanai, eNgungumbane ibase eTriangle esontweni.

UMthunywa uzwe ukuthi uMasukume watshayela imota yakhe yohlobo lweNissan Caravan (AGF 2037) esuka endaweni yeVurasha eMataga esiya eBatanani. Ekufikeni kwakhe wathola amadoda amabili ayegqoke izembatho ezimhlophe wehla emoteni wakhuluma labo bavumelana.

Kuvezwe ukuthi bathe besemangweni laba ababili bamjikela bamkhiphela ingqamu bamkhombela ngayo.

Omunye wakhona wahwatsha ibhemba phakathi kwezembatho zakhe bamethusela besithi bazambulala. Bagwaza umamangala bathi kamise imota andubana bamdonsele eguswini elaliseduzane, lapho abafika bambophela esihlahleni ngentambo bamkhuthuza i-passport yakhe lomakhalekhukhwini wohlobo lwe-Tecno.

Intatheli kaMthunywa ibuye yezwa ukuthi umamangala watholakala ngosuku olulandelayo mhlaka 12 ekuseni ngehola lesihlanu ebotshelwe egangeni esihlaneni, wasekhululwa wahle wagijima wayabika udaba lolu emapholiseni eBuchwa.

Isikhulumi samapholisa enkabazwe uInspector Emmanuel Mahoko uthe udaba lolu lwenzakele eMberengwa.

“Mhlaka 11 kuyonale inyanga kulamadoda amabili akhuthuze enye indoda imota yohlobo lwe-Nissan Caravan, i-passport lomakhalekhukhwini wohlobo lwe-Tecno. Batshiya bembophele esihlahleni egangeni ngentambo. Ngemva kokuba imigulukudu le iqhatshe imota kamamangala ukuthi abahambise enkonzweni eTriangle,” kuchasisa uInsp Mahoko.

Uphethe ngokuthi ucela abangaba lodletshana lwalapho okwangena imigulukudu le, baphangise bazise amapholisa loba ozabona imota le eyatshontshwayo azise amapholisa.

“Sicela uzulu ancedisane lamapholisa, ongaba lolwazi kumbe abone laba ababili lemota eqanjwe phezulu eyatshontshwayo aphangise azise amapholisa. Okunye njalo ngithanda ukulixwayisa ukuthi asekeleni ukuhamba endaweni ezingajwayelekanga ebusuku,” utsho njalo.

Share This:

Sponsored Links