Uncategorized

Usuthiseka nge7,7 phesenti umphathi weSikhoveni

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Usuthiseka nge7,7 phesenti umphathi weSikhoveni

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

SEBEKHALE zaze zoma abazali abalabantwana abafunda esikolo seSikhoveni Secondary School ngomphathisikolo okukhangeleka angathi uhlalele izandla ikusasa labantwababo liphambaniseka nanko phela kukhanya angathi kenzi imizamo yokuthuthukisa impumela yabafundi njalo abazali bacabangela ukuthi kakhuthazi ababalisi ukuthi bafundise abantwana.

UMthunywa uzwe ukuthi umphathisikolo uMnumzana Michael Shingirayi kabambisani labazali okubikwa bazama ukuthuthukisa impumela yemihloliso yabo Fomu 4 eku-7,7 phesenti.

Abazali laba benze umhlangano ngoLwesihlanu ngeviki ephelileyo eBambanani Business Centre ukuze bakhulume ngokungaphatheki kwabo ngesenzo sikamphathi okubikwa ukuthi kabambisani labo kumizamo abayenzayo njengabazali yokukhuthaza ababalisi ukuthi bafundise abantwababo.
Ekhuluma lentatheli uMnumzana Vine Tshuma uthe bona njezakhamizi sebekhathele ngokungenzi kuhle kwabantwababo.

“Umphathisikolo lo uselemnyaka edlula engu-15 engumphathi wesikolo kodwa selokhe wabuyayo imiklomelo yaboFomu 4 ayikaze ibenhle.

Kade salinda kodwa sesize sadela njalo sesibona angathi kungcono sizenzele thina njengabazali.
“Injongo yethu kayisikho ukuba sifuna umphathi axotshwe, kodwa esikucelayo nje yikuba atshintshwe isikolo ngoba sesibulalele ikusasa labantwabethu abanengi,” kuveza uMnu Tshuma.

Intatheli ibuye yaxoxisana loMnumzana Bhekinkosi Zondo othe yena njengabazali bacela ukuba umphathi asiwe kwesinye isikolo, bona kabasamfuni kwesabo.
“Thina njengabazali sicela ukuba umphathi wethu asiwe kwesinye isikolo ngoba lapha kasiphathisi ngitsho kumpumela yezifundo zabantwabethu.

“Ukhanya engumuntu ongelathando lomsebenzi wakhe ngoba uvele uhlala engekho esikolo esithi yena uyabe ethunywe ngabemahofisini.

“Into esidabula umoya njengabazali yikuthi umphathisikolo emhlanganweni labazali uthe yena ukhululekile ngokuthi isikolo sithole u7,7% kumihloliso ngoba abantwana bebuya bevela kwesemfundo yaphansi bengazi ukubala njalo akusimlandu wakhe ukubakhuphula,” kuchaza uMnu Zondo.

Iphephandaba likazulu libuye lahlangana lomunye wabazali ongazange athande ukuvezwa ngebizo obekhala ngomonakalo osesikolo seSikhoveni.

“Konakele lapha esikolo, ababalisi kabamesabi ngitsho umphathi wabo, pho kuyini okungabenza bafundise abantwabethu bezimisele bona besazi ukuthi lomphathi wabo ngeke ababuze ngakho?

“Okunye okuhluphayo yikuthi ababalisi bayahlukuluza abafundi njalo abazali balabo bantwana bayambambathwa indaba iphelele emoyeni,” kutsho lumzali.

UMqondisi wezemfundo esabelweni lweMatabeleland South uMnumzana Lifias Masukume ubike ukuba udaba lolu alukafiki ehofisini yakhe.

“Mina okwakhathesi bengingakezwa lutho mayelana ngendaba enjalo, kodwa sizaphenyisisa mayelana ngalo loludaba, kodwa akukaze kwenza ukuthi umphathisikolo abe ngumtshayeli wabemahofisini kungakho kumele siyidingisise lindaba kanye leyabantwana abahlukuluzwa ngababalisi babo,” kuphetha uMnu Masukume.

 

Share This:

Sponsored Links