Usuphendukile umjaho weNRZ

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Usuphendukile umjaho weNRZ UNyasha Maravanyika

uMthunywa

Wayne Ncube

INHLANGANISO yeNational Railways of Zimbabwe izaqhuba umjaho wayo wesibili mhlaka 3 ngenyanga ezayo.

Umjaho lo owasungulwa nyakenye waphumelela kakhulu okokuthi linkampani yamemezela ukuthi uzahlala ukhona minyaka yonke.

Isikhulumi seNRZ uMnumzana Nyasha Maravanyika uveze ukuthi lonyaka umjaho lo uzakuqala njalo uphinde ugqitshwe eRaylton Recreactional Club. 

“Lonyaka sizaqala umjaho eRaylton siphinde siwuqede khona. Kuzakube   kugijinywa emaqenjini amane.

“Kuzakuba lomjaho we-flagship okungumango ongange-21km, 10km, kanye le5km. Owe-5km ongowalabo abangagijimiyo abazihambelayo njalo uvulelwe wonke umuntu, kugoqela obaba, omama, abantwana kanye labagogekileyo,” kukhuluma uUMnu  Maravanyika.

Ukubhalisa kulabo abafuna ukuphatheka kumjaho lo sokuqalile njalo kubiza iRTGS$50 ebantwini abadala le$25 yabantwana. Abantu bangabhalisa emahofisini amakhulu eNRZ eParkade Centre, ezitetshini zeHarare lakoBulawayo kanye leGweru njalo ukubhalisa kuvalwa mhlaka 31 ekupheleni kwayonale inyanga. Uzulu angabhalisa njalo ebulenjini.

INRZ ibeke eceleni imali engange RTGS$33 000 okuzakuba yimali yemivuzo yalabo abazanqoba kumjaho lo. Abazanqoba ku-21km kubo bonke omama labobaba bazathola RTGS$3 500 kuphinde kuthi abazanqoba ku10km bathole iRTGS$1 000. Kumjaho wabakhubazekileyo abahamba ngama-wheelchair onqobileyo uzathola
RTGS$1 500, abaphezulu kumjaho wokuhamba bazathola imali engange RTGS$500 kuzothi abazakunqoba ukuhambeni bazakuthola amatikiti esitimela.

“Inkampani izasebenzisa imali yonke eyithole kulo umjaho ukuthi incedise umphakathi ngakho wonke umuntu uyanxuswa ukuthi azophatheka kulumjaho. 

“Umjaho iqhutshwa ngaphansi kweNRZ Corporate Social Responsibility Initiative encedisa abantu abadinga usizo iphinde njalo iphatheke ekuthuthukiseni umphakathi,” kuphetha uMnu Maravanyika. 

Share This:

Sponsored Links