Usobhuku unatha ithothotho afe

28 May, 2020 - 20:05 0 Views
Usobhuku unatha ithothotho afe

uMthunywa

Intatheli kaMthunywa
ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zeLutumba eBeitbridge ngemva kokuba omunye wabosobhuku wesigabeni lesi enathe ithothotho wafa kumaviki ambalwa edluleyo. USobhuku uPaulus okungasatholakalanga isibongo sakhe ubhubhe ngeviki ephelileyo kulandela ukunatha ithothotho ayithenge kubomakhelwane.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Vhangani Ndou uthe lokhe belesithuli njengezakhamizi ngokulahlekelwa ngumphathi wesigaba sabo. “Sidabukile ngokulahlekelwa ngomunye wabaphathi bethu besigaba ngendlela ebuhlungu.

“Asazi ukuthi kuyini obekudala ukuthi usobhuku aqhubeke enatha utshwala lobu obungekho emthethweni. Usobhuku wanatha kakhulu waze wehluleka ngitsho lokuhamba,” kuchaza uMnu Ndou.

Uqhubekele phambili esithi ukufa komuntu omdala kuyadanisa ngoba kuyikutshabalala kwembali yesigaba. “Ukufa komuntu omdala yikutshabalala kwembali ngoba inengi labo ulwazi lwabo lukubo njalo kalulotshwanga ngakho bafa lalo. Ungezelele wathi aluba labo abathengisa utshwala obuyingozi kumpilakahle yabantu bayajeziswa. Kusenjalo kulabantu abalitshumi ababhubhileyo ngemva kokunatha utshwala obungekho emthethweni obuhlanganiswe le-methylated spirit eStutterheim engaphansi kwekhansili ye-Amahlathi kweleSouth Africa.

Usodolobho wakulindawo u-Agnes Hobo uvakatshele isiqinti seMzamo Village lapho okufe khona omunye walaba kubangelwa butshwala lobu obaziwa ngelokuthi “mbamba”.

Uthe: “Lo owokucina ubhubhele esibhedlela ngoMvulo. Sivakatshele ngakibo ukuze silonde abanye anatha labo. “Abantu abenza lesi siphuzo bahlanganisa i-methylated spirit, lamahlamvu kanye leRefresh drink.

“Ababunathayo bathi bayabulawa yisisu besebesiba lesiyezi. Ngibona angani utshwala lobu benza okuthize kumathumbu abo,” utsho njalo.

Umanisipala uzinikele ukuba uzangcwaba abafi leyo nanko phela inengi labo beliphila nzima. Usodolobho uqhubekele phambili wathi sebacela bonke abezitolo ukuthi bangabi besathengisa i-methylated spirit ngoba abantu bayisebenzisa ngendlela ezingayisizo. Uthe sebatshela amapholisa ukuthi bababophe. Okhulumela ezempilakahle uSizwe Kupela uthe abantu laba abangu-12 bangeniswa esibhedlela seStutterheim, ababili bahle bafi ka kuthwa sebedlule emhlabeni.

“Ngeviki ephelileyo njalo kwabhubha abantu abangu-5 eKeiskammahoek ngemva kokunatha utshwala obuphekwe ezindlini. EBisho kwahlolwa izidumbu ezingu-9 ngeviki ephelileyo. Impumela yatshengisa ukuba babulewe yikunatha utshwala obungekho emthethweni,” utsho njalo.

Share This:

Sponsored Links