USjava ubageze igilo ekhipha i-albhamu entsha

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
USjava ubageze igilo ekhipha i-albhamu entsha USjava unconywe kakhulu ngomsebenzi wakhe kulandela ukukhipha i-albhamu entsha, Isibuko

uMthunywa

I-ALBHAMU entsha kaSjava, Isibuko, ephume ngoLwesihlanu iphendule imibuzo yokuthi kungani ethethe isikhathi eside kangaka ukukhipha.

Ngosuku okuphume ngalo i-albhamu, uSjava ube sematheni ezinkundleni zokuxhumana kwaze kwaqanjwa usuku lwangoLwesihlanu njengoSuku lukaSjava.

Engxoxweni ekhethekile leSolezwe ngeSonto ngaphambi kokuphuma kwe-albhamu, umculi uzwakale engumuntu ojabulile ukuthi ekugcineni usewuqedile umsebenzi.

“Ngiyaxolisa lakulabo ebese ngigcina ngixabana labo endleleni uma bengibuza ukuthi iphuma nini i-albhamu kodwa ngiyazi abanye babo yibona abazobe sebexolisa kimi ngoba bazozizwela ukuthi bekusetshenzwa kungadlalwa,” utsho kanje uSjava nge-albhamu entsha.
Eqhuba, uthe kukona konke adlule kukona kule minyaka edlule, uyajabula ukuthi ugcine ethola amandla amatsha okusukuma abuyele e-studio okuyilapho abizelwe khona.

“Lesi yisikhathi sokuthatha amandla amatsha, ukululama okutsha lokuzalwa komphefumulo kabutsha. Ngithemba ukuthi labanye ababukela okuhle kimi bazobona ukuthi akukho okungenzeki uma uzimisele futhi inhliziyo yakho isondelene lakho,” kutsho uSjava.

Uthando lukaSjava kubalandeli bakhe lugqame kakhulu langomnyaka odlule ngesikhathi evala umnyaka e-ICC ngekhonsathi okwaze kwaphoqeleka ukuthi andise ngosuku lwesibili ngenxa yokuthengwa kwamathikithi.

Ebuzwa ngempilo yakhe yangasese, ukuthi singamlindela yini ukuthi athathe maduze, uthe okwamanje usazimisele ukwakhela unina umuzi.

“Akusafani lakuqala lapho ubulekelelwa khona ekhaya uma uthatha kodwa manje kumele uziqalele uziqedele lokuyinto okungamele uyijahe uma izinto zingakahlangani kahle empilweni.

“Kunengi engisazimisele ngokukwenza lengisafuna ukujabulisa ngakho isalukazi sami ngaphambi kokuthatha lelo gxathu,” kutsho uSjava.
Echaza ngembangela yokuqamba i-albhamu ngeSibuko uthe inhloso bekuwugqugquzela abantu ukuthi bazibuke bona ukuze bakwazi ukuzisola bona uma besephutheni futhi bazincome bona uma benze kahle. – Isolezwe

Share This:

Sponsored Links