Usizo lwezimo eziphuthumayo lwezifuyo ngemva kokuba zilunywe yinyoka

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Usizo lwezimo eziphuthumayo lwezifuyo ngemva kokuba zilunywe yinyoka

uMthunywa

UNGAKABIZI udokotela wenyamazana, qala uqinisekise ukuthi isifuyo sakho silunywe yinyoka eyingozi impela.

Kungabe kunzima ukukwenza lokhu njalo kunzima ukubona ukuthi silunywe ngaphi isifuyo sakho ngenxa yoboya obusemzimbeni wesifuyo sakho kodwa ungakwenza lokhu ngokudinga lapho esingabe sisopha khona kumbe lapho esivuvuke khona.

Nxa isifuyo sakho silunywe yinyoka eyingozi uzananzelela ukuthi itshiye izikhala ezimbili okuyilapho okungene khona amazinyo ayo njalo lezi zikhala ziyabe zisopha kakhulu.

Nxa silunywe yinyoka engasi ngozi kakhulu kungenzakala kungabi lophawu lwamazinyo ngaphandle nxa kuyinhlathu enkulu. Uphawu lwamazinyo lwenza isifuyo sophe kakhulu. Nxa isifuyo sakho silunywe emakhaleni uzawabona evuvuka okungenza isifuyo sehluleke ukuphefumula. Ongakwenza yikudinga itshubhu ehlanzekileyo uyifake emakhaleni esifuyo sakho ukuze senelise ukuphefumula.

Nxa isifuyo sesitshengisela ukukhubazeka ukuphefumula ngetshubhu kungaphathisa ukuthi sihlale siphila udokotela aze afike.

Zama ukugcina isifuyo sakho sizothile ngoba singatshikatshika lokhu kungenza ukutshaya kwenhliziyo kubephezulu okungenza itshefu isabalale masinyane emzimbeni.

Udokotela kumele alande isifuyo sakho, ungazami ukuthi sona sihambe lilanda udokotela ngoba lokhu kwenza njalo inhliziyo itshaye ngamandla itshefu ibisisabalala masinyane. Nxa udinga olunye ulwazi — [email protected]

Share This:

Sponsored Links