Usephenduke inkomo edla yodwa ohlutshwa liphunga emlonyeni

15 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Usephenduke inkomo edla yodwa ohlutshwa liphunga emlonyeni USikhumbuzo Mkhize

uMthunywa

SELIPHENDUKE inkomo edla yodwa ibhungu laseQuarry Heights, eThekwini, osekuphele iminyaka lilenkinga yomlomo ‘okhafula indle’ osekuze kwaholela ekutheni liyeke umsebenzi.
USikhumbuzo Mkhize (22) uthi linkinga yakhe iqale ngo-2015 efunda umatric, uma ekhuluma lezinye izingane esikoleni zibambe amakhala.

Leliphunga uthi lilezikhathi lapho elilamandla khona kakhulu ngaphakathi, azizwe enuka ukubola lendle. Usehlala ephethe isigubhu samanzi ngesandla.

Uma ekhuluma uyawaqhabula ngenhloso yokucindezela iphunga athi livumbuluka kakhulu uma eke wabhodla.

Uthi ngendlela okubi ngayo, abantu sebehlala bekhuluma ngaye, ngitsho lezingane sezamphendula ihlaya.

“Ngapasa umatric ngaswela imali yokufunda, ngabhaka amakhekhe okudayisa. Kodwa sengize ngawayeka ngoba abantu abanengi sebeyazi ukuthi ngiyanuka. Umuntu ufika azozibuzisa angathengi ngoba efuna ukuzwa iphunga. Ekhaya baqale bangangikholwa bethi abalizwa.

“Ngaze ngacabanga ukuthi mhlawumbe bangibona njengohlanya. Sengiyile kodokotela angisizakali,” kutsho uMkhize.

Uthe impilo inzima njengoba eyeke ukudayisa amakhekhe, ayisekho imali engenayo kibo.

“Ngike ngathola umsebenzi kodwa abantu bebekhombisana ngami. Ngivele ngayeka lakhona. Kulezi insuku ngibalekile ngekhaya ngoba angisazi kumele ngenzenjani. Sengicabanga lezinto ezingalungile ngoba impilo yami inzima,” kutsho uMkhize.

Ethintwa unina uNkk Tracy Nsele ukuqinisekisile lokhu wathi sekuphele iminyaka ebhekene lale inkinga.

“Sekuphele iminyaka emithathu ngilele phansi ngigula angikwazi ukuyomzamela usizo. Uyingane ezithandayo lasendlini uyasebenza. Inkinga yileli phunga elingaphakathi kuye. Thina asilizwa kahle ngoba into engaphakathi. Useze wayeka ukudayisa kanti ubesisiza ngemali,” kutsho uNkk Nsele.

Ungoti wezempilo uDkt Bongani Nxumalo uthi lesi yisifo esijwayelekile esibizwa ngeHalitosis.

“Isifo esikhona kodwa siyelapheka. Umuntu usuke abe lenkinga engaphakathi kwabanye kuba ngaphansi kwebele, esithweni sangasese noma iphunga liphume ngeziqu zoboya,” kutsho uDkt Nxumalo. Uthembise ukumsiza uMkhize.

Share This:

Sponsored Links