Usekhuphe ingoma yesibili uSixteen

09 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Usekhuphe ingoma yesibili uSixteen u-Sixteen

uMthunywa

Khanyile Ndebele
UMCULI wakoBulawayo osakhulayo uMethembe Sibanda owaziwa kunkundla yokuzithokozisa ngokuthi ngu-Sixteen ukhuphe ingoma yesibili ekhuluma ngokubekezela ethandweni.

Idlalade lakhe lesibili elithi, Masisheshe ulikhuphe kumhlaka 15 Nkwenkwezi.

Ekhuluma loMthunywa uSixteen uthe idlalade lakhe leli likhuluma ngokuqakatheka kokubekezela ethandweni lohambo lothando oludlula entweni ezinengi kungabe kungezinhle loba ezimbi abathandanayo abadlula kuzo baze bafike esigabeni sokutshada bakhe umuzi.

USixteen uthe okwamkhuthaza ukuthi abhale ingoma le yikuthi wayejulile emizweni.

“Ingoma ethi Masisheshe ngayibhala ngicabanga uthando.

Ngangijulile emizweni yami, umkhathi ubungumkhathi wothando konke nje ngalelolanga ngibhala lingoma ibihlabela ingoma yothando.

“Umculo wandise ukubika ukuthi uzwa njani ngakho ngibona ngangisemathandweni ngempela ngaleso sikhathi,” kutsho uSixteen.

Uveze ukuthi uphuma emulini yabaculi yikho okwenza kwabalula kuye ukuveza ithalenta lakhe njalo ukucula ukuqale ngemva kokufundiswa ngumngane wakhe ukulolonga ingoma ngekhompuyutha kanye lokubukela umabonakude.

Uthe ingoma yakhe le ithinta impilo yakhe njalo uyaziduduza ngayo.

“Ingoma le, iyingxenye yempilo yami ngoba sengizwe abanengi abangekho emathandweni besithi bona bayizwe iyingoma yenkuthazo,” kutsho uSixteen.

Uthe kuhambo lwakhe lokucula usefunde ukuzinikela njalo abathakazelela ukungena ekuhlabeleleni kufanele bazehlise, bahloniphe njalo bengeyisi imisebenzi yabanye abahlabeleli.

“Ngithanda ukuthi kulabo abathanda ezomculo, ukuhlabela kufuna ukuzinikela kanye lokuzimisela ukufunda njengoba nje lami ngilokhu ngifunda.

“Kuqakathekile ukuzehlisa kunye lokuhlonipha umculo wabanye ungaze wawuchothoza ngoba labo kukhona abangakufundisa khona.

“Umculo kumele ukuveze ukuthi ungumhlabeleli onjani lokho ungakwenza ngokuthi ungakopi umculo wabanye kodwa kumele ukuveze nxa siwulalele ukuthi wena ungubani,” kutsho uSixteen.

Uphethe ngokubonga abancedise ukukhipha ingoma yakhe labamupha igunya lokuqhubeka ngokuhlabelela.

“Ngithanda ukubonga uCorey owathatha ividiyo yengoma yami ngoba ingivulele amathuba amahle,” kutsho uSixteen.

Share This:

Sponsored Links