Uncategorized

Uqathwe indlebe ngotsheketsha

06 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Uqathwe indlebe ngotsheketsha UMnu Lesley Mathe olunywe indlebe

uMthunywa

Wayne Ncube

KABAWETHUKI umthetho otsheketsha beHope Fountain nanko phela baphose babulala umuntu ngokumgongoda qede bamqathe indlebe.

UMnumzana Lesley Mathe oleminyaka engu-31 yokuzalwa uhlaselwe ngotsheketsha ababili okungasatholakalanga amabizo abo ngoba ebalise ukuthi bagebhe igolide emzini wakhe.

Indoda le idlithizwe indlebe, yaqanyulwa imbambo yatshaywa ngensimbi emzimbeni wonke kubangwa ukuthi kungani eyalile ukuthi omakorokoza baqhubeke begebha belandela ibhanti labo ebeselingene ensimini lasemzini wakhe.

Ekhuluma lentatheli uMnu Mathe uthe ukutshayelwa phambi komntanakhe kumzwise ubuhlungu kakhulu njalo kungasikukhala kosane lwakhe oluleminyaka emibili yokuzalwa ngabe abantu laba bambulele. 

“Lapho okusuke khona ukuhlaselwa kwami yikuthi kulamakorokoza agebhayo lapha esigabeni sakithi asebenzela omunye usomabhizimusi.

“Baqala ukugebha emigwaqweni yethu bazongena lemasimini lapho esilime khona, kwaqala ngokuthi bagebhe emzini ophambi kowami okuhlala khona isalukazi, kuthe sebesiza kowami umuzi ngala ukuthi bagebhe yikho ukusuka kwabo lami ngazitshela ukuthi sokwedlule kukanti angibuzanga elangeni,” kulandisa uMnu Mathe.

Uqhubekele phambili wathi baphenduka phakathi kobusuku bagqekeza wabalwisa kodwa ngenxa yokuthi babebabili bamkhulela.

“Bangena endlini bethwele izikhali, mina ngaleso sikhathi ngingela sona esisodwa yikho lapho abangihlasela khona ngazo bangigongoda kabuhlungu. Lokhu kwabangela ukuthi indodakazi yami ikhale okwabaphambanisayo kwathi ngemva kwesikhatshana omakhelwane bezwakala labo sebefika emzini wami omunye wala madoda wahle weqela indlebe yami wakhipha ingxenye yayo andubana akhafule ucezu ayelukhiphile ngasala ngivuza igazi, bona babaleka,” uMathe. 

Imizamo yokukhulumisana lesikhulumi samapholisa akoBulawayo yehlule.

Share This:

Sponsored Links