Uncategorized

Uqatha umalumakhe isilevu emakhasini

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Uqatha umalumakhe isilevu emakhasini

uMthunywa

Leonard Ncube
ZISELE zingelankani izakhamizi zeMaphasaphasa eNkayi ngemva kokuba enye indoda ilume umalumayo isilevu yaqephuna iqatha kubangwa amakhasi, ngaphambi kokuba elinye ipholisa belitshaye omunye walabo abatshova amakhasi waze wazitshiya.

Lokhu kwenzakale kuviki ephelilleyo.

Iphephandaba likazulu lizwe kuthiwa umalimala uMnumzana Mthabisi Bhebhe owaziwa ngokuthi Ndega kumbe sekaJunior, lomzukulu wakhe uMbongeni bebengabanye balabo ababetshova amakhasi esitolo sikaMnumzana Mxolisi Mvubu eMaphasaphasa, endaweni yeMangubo, phansi kwenduna uMadliwa.

Abasiki bebunda bathe ngemva kokubikelwa loludaba, umpholisa owaziwa ngokuthi nguSithole owenkamba yeGwelutshena uye waphuthuma wafika wakhwelela wonke umuntu ngemvubu kwaze kwathi enye indoda uForeman Moyo yazitshiya ngemva kokutshaywa.

UMthunywa uxhumane loMnu Bhebhe othe usebuhlungwini obunzima njalo useze wavuthisa indlela yokuya esibhedlela seNkayi ukuyakwelatshwa.

Uvumile ukuthi walunywa ngumzukulu wakhe kodwa ulandule ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi betshova amakhasi.

“Kuliqiniso ukuthi wangiluma wahlephuna inyama eceleni kwesilevu. Isilonda besisikhulu njalo ngilokhu ngiselatshwa ngoba sibuhlungu kodwa sesiphola. Okungasi qiniso yikuthi besibanga amakhasi. Okwenzakalayo yikuthi yena wayevela koBulawayo njalo edakiwe ngakho mina ngangidinga intshintshi yemali kuye. Ngamlanda ngibuza imali yikho ukungisukela engidumela wangiluma,” kulandisa uMnu Bhebhe.

Uthe lokhu kwamangalisa kakhulu ngoba bengazange belwe lomzukulu wakhe.

Ebuzwa ukuba uzambophisa yini umzukulu wakhe, uMnu Bhebhe uthe usafuna ukuqala asile ngaphambilini kokuba abone ukuthi angathatha nyathelo liphi.

Kodwa uthe njengezihlobo sebekhulumisene baxolelana.

“Kunje ngiyazibhadalela indleko zesibhedlela kodwa ngisebunzimeni ngoba ngiyehluleka ukuhlafuna kuhle okutsho ukuthi ngithwala nzima nxa ngisidla. Angeke ngithi ngilesikhwili laye ngoba laye uthi akazi ukuthi wayengenwe yini,” kutsho uMnu Bhebhe.

Umninibhawa lapho okwakutshovelwa khona amakhasi uMnu Mxolisi Mvubu uthe akusela mdlalo wamakhasi kulandela lesi sehlakalo.

“Lababantu yizihlobo njalo kukhanya sebekhulumisene. Sesihle savala ukuthi kungabi lomuntu otshova amakhasi lapha ezitolo,” kutsho umnu Mvubu.

UMthunywa utshelwe ukuthi lindaba yabekwa emapholiseni njalo uMbongeni wahlawuliswa imali lembuzi ukuze abhadale ukulimala kukamalumakhe, kodwa izakhamizi ezincwebe intatheli indlebe zithe kulamapholisa adume ngokubhadalisa abantu okucatshangelwa ukuthi benza amacala kodwa imali yakhona ingafiki enkambeni.

Asenelisanga ukuxhumana loMbongeni.

Isikhulumi samapholisa eMatabeleland North uInspector Glory Banda uthe ubengakatholi umbiko ngaloludaba.

Share This:

Sponsored Links