Uncategorized

Uqamula umfazi izandla aquleke qede azibophele

16 May, 2020 - 09:05 0 Views
Uqamula umfazi izandla aquleke qede azibophele

uMthunywa

Intatheli kaMthunywa

ZISEVALWENI izakhamizi  zeHope fountain ngemva kokuba enye idoda iqamule umfazi izandla waquleka qede yathatha ucingo yayazicitsha umphefumulo  ngeviki yonale ephelileyo.

Kubikwa uMnumuzana Mbuso Sibanda egamulule umfazi emtshaya waqamuka izandla waquleka  qede wathatha ucingo wayazibophela ecabanga ukuthi usefile.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumuzana James Hlatshwayo uthe kubele sindabaphenduli esigabeni sabo lapho esithi.

“Kwenzakale insindabaphenduli esigabeni sethu kuviki ephelileyo lapha uMnumuzana Mbuso Sibanda waye xabane loNkosikazi wakhe sokuphele iviki wahle wavukuleka waqala umlilo obusubhuliwe wasukela uNkosikazi wakhe elibele wangamula ngebhemba izandla zaqamuka waquleka kutsho ukuthi wezwa ubuhlungu kakhulu lokopha .Ebona lokhu uSibanda wadobha ucingo waqonda iganga eqonde epulazini lapho afike wazibophela khona .

Ngikhuluma nje ubonakale ngemva kwamalanga engasela nyawo olunye lesinye isicathulo .UNkosikazi wakhe abaphasi basala bemphephisa ethunzini lokufa waphapha usehanjiswe esibhedlela lapho aseyelatshwa khona.

Uqhubekele phambili njalo esithi lokhu abalankani ngesiga lesi lapho esithi.

“Asilankani silapha njengezakhamizi abantu abadala abalwa baphinde bavuselele njengabantwana .Abantu ukuhlala ndawonye lokhu osokukhona abantu sebehlala besilwa njalo nje .Ngokubona kwami labanye ngibona kudalwa yindlala ubaba uyabe sephelelwe esesiba lolaka umama engabuza ukuba kungadliwani .Abanye obaba bafuna omama babagcinele umuli zabo yikho esikubona kubangela ukubulalana kangaka .Lokhu kuyadanisa kuncolisa obababonke lathi esihlonipha amakhosikazi ethu kulandisa uMnu Hlatshwayo.                         Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland South ulnspector Philisani samapholisa esabelweni seMatabeleland South ulnspector Philisani ebuzwa ngodaba lolu

Share This:

Sponsored Links