Uqakathekile umtshiso ezifuyweni

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Uqakathekile umtshiso ezifuyweni

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INHLANGANISO ebona ngezezifuyo eyeVeterenary Services isixwayise abalimi abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuba kabaqakathekise umtshiso ezifuyweni.

UDokotela wezifuyo Felistus Ndhlovu ekhuluma lentatheli kaMthunywa uthe umtshiso uqakatheke kakhulu kubafuyi ngoba kulezikhathi ezimbalwa ezidinga ukuba umtshiso ube ngoqondileyo okuveza ukuthi isifuyo ngesangaphi.

“Umtshiso uqakathekile kakhulu  ngoba kulemihlobo etshiyeneyo yomtshiso. Kulomtshiso wedibha ochaza ukuthi leyo dibha ingaphi kwelizwe kube lomunye njalo ochaza umnikazi wezifuyo.

“Imhlobo le yemitshiso ibalulekile ngoba yenza kubelula ukuthi isifuyo nxa silahlekile kudingwa umnikazi kuqondwa kuwuphi umhlubulo welizwe,” kuchaza uDkt Ndhlovu.

Uthe umtshiso uyasiza njalo ukuthi kwenqabelwe ukumemetheka kwemikhuhlane ngoba indawo zitshiyene njalo lemikhuhlane ehlasela kulezo ndawo kayifanani.

“Nxa kulomtshiso kuyancedisa ukuba kubonakale masinyane ukuba isifuyo lesi sivela endaweni elomkhuhlane loba cha ukuze kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa.

“Lanxa zithengiswa emkambo elizweni laphandle akula sifuyo okumele sithengiswe singelamtshiso. Wona ngokwawo umtshiso kumele ugcinwe kuhle ukuze omunye umuntu engawusebemzisi okungekho emthethweni ngoba kulicala ukuba ufake izifuyo umtshiso ongayisiwo.

“Kungakho abafuyi kumele bawuqakathekise umtshiso ngoba ulusizo izikhathi ezinengi,” kuphetha uDkt  Ndhlovu.

Share This:

Sponsored Links